SPRIJIN FINANCIAR pentru APICULTORI! SCHIMBARI IN LEGE!
Last Updated on 05/04/2018 by Iulian Gavriluta

apiculturaCE S-A SCHIMBAT IN PROGRAMUL NATIONAL APICOL! Intalnirile de lucru ale reprezentantilor apicultorilor din Romania cu reprezentantii Ministerului Agriculturii si ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) au determinat cateva modificari in Programul National Apicol 2017-2019. Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de hotarare de Guvern care stabileste valoarea sprijinului financiar pentru apicultori si regulile pentru incasarea acestui ajutor.

 

Hotararea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 3.Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 99.340.166,281 lei, din care suma de 49.670.083,1405 lei reprezinta contribuţia Uniunii

Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1.102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de imbunataţire a producţiei şi comercializarii produselor apicole prezentate de statele membre in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuita astfel:

a) pentru anul 2017: 32.542.000 lei;

b) pentru anul 2018: 33.399.106,433 lei;

c) pentru anul 2019: 33.399.059,848 lei.”

Cursul euro este stabilit la valoarea de 4,5390 lei, pentru plaţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru platile aferente anului 2018.

E.S.

SURSA: agroinfo, APIA, Ministerul Agriculturii