CONCURS la Consiliul Judetean Buzau. Ce functie a unei institutii importante este libera?
Last Updated on 05/04/2018 by Iulian Gavriluta

ConcursConsiliul Judetean Buzau organizeaza concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii județene ,,Vasile Voiculescu” Buzău. În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2799/2015 al Ministrului Culturii, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Director / Manager al Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, conform următorului calendar:

  • 24.04.2018 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor de management de către candidați;
  • 26 – 30.04.2018 – selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor;
  • 11.05.2018 – data limită pentru analiza proiectelor de management şi comunicarea rezultatelor – prima etapă;
  • 16.05.2018 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio şi comunicarea rezultatelor – a doua etapă.
  • 17.05.2018 – afişarea rezultatului concursului;
  • 18 – 23.05.2018 – perioada de depunere a contestaţiilor;
  • 24 – 28.05.2018 – perioada de soluţionare a contestaţiilor;
  • 29.05.2018 – afişarea rezultatului final al concursului.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, caietul de obiective, condiţiile de participare, actele necesare înscrierii la concurs și informațiile privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și de prezentare a acestuia vor fi afișate la sediul și pe site-ul Consiliului judeţean Buzău, www.cjbuzau.ro și la sediul Bibliotecii judeţene ,,Vasile Voiculescu” Buzău.Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane și management unități sanitare din cadrul Consiliului județean Buzău.

A.M.