FOTO/VIDEO – UPDATE – BUGETUL NU A FOST VOTAT. Se aproba bugetul Companiei de Apa pentru 2018? Astazi, Adunarea Generala Ordinara a Actionatilor (AGOA)

AGOA CAB martie2018Consiliul de administratie al Compania de Apa SA Buzau , prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau , str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. 110/1610/2007, CUI RO 22987337, in baza art. 111 si urm. din. Legea nr.

 

31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor (AGOA) in data de 29.03.2o18 ora 12.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau , sos Vadu Pasii F N cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare BVC pentru anul 2018

2. Imputemicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul. Comerţului.

E.S.

UPDATE – BUGETUL NU A FOST VOTAT. Va fi facuta o intalnire de lucru (dupa o informare tehnica) in care se vor discuta repercursiunile nevotarii bugetului. A fost facuta o contestatie la decizia Curtii de Conturi in ceea ce priveste dividendele de plata. Daca contestatia va fi acceptata se ajunge in instanta, precedentul fiind creat intr-o alta situatie similara in anii trecuti. Castigarea procesului ar face ca decizia Curtii de Conturi sa fie suspendata.

 

AGOA CAB 2018

 

AGOA CAB 2