LIVE – CLM se aduna in SEDINTA ORDINARA. Se lasa cu circ? (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 26/03/2018 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 26 martie 2018, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr.1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile prin emisiune de obligatiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investitii de interes public local;

2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau ;

4.- proiectul de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile cu personalitate juridica ale invatamantului preuniversitar de stat si particular din municipiul Buzau pentru anul scolar 2017 – 2018, cu modificarile ulterioare;

5.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al politiei locale pe anul 2018;

6.- proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind luarea unor decizii referitoare la Clubul Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzau;

8.- proiectul de hotarare pentru aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor varstnice si a cuantumului contributiei de intretinere in sarcina altor persoane decat persoana varstnica ingrijita in caminul Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice "Alexandru Marghiloman" Buzau ;

9.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Constructie extindere si refunctionalizare cladire Bazar transformare in sediu administrativ al Primariei municipiului Buzau ”;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitarea si modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzau ”;

11.- proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzau ;

12.- proiectul de hotarare privind schimbarea denumirilor unor strazi din municipiul Buzau ;

13.- proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a unui imobil reprezentand teren cu constructie, situat in municipiul Buzau , strada Dreapta nr. 26, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

14.- proiectul de hotarare privind recalcularea chiriei pentru unitatile locative din blocurile A.N.L. aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau ;

15.- proiectul de hotarare privind constituirea comisiilor de analiza a solicitarilor de locuinte sociale;

16.- proiectul de hotarare privind completarea consiliului de administratie al Societatii Comerciale „Piete Targuri si Oboare ” S.A. Buzau;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea aderarii comunei Vernesti, judetul Buzau , prin Consiliul Local al comunei Vernesti, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Buzau - Maracineni";

18.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului cunumar cadastral 67099 situat in municipiul Buzau , bulevardul Unirii;

19.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii unor bunuri, proprietate publica a municipiului Buzau , din administrarea Societatii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzau in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau ;

20.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi si a unor terenuri cu destinatii alei acces, trotuare si parcari in vederea inscrierii acestora in cartea funciara;

21.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenului aferent strazii Pompiliu Ștefu;

22.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul publical municipiului Buzau a terenului aferent unei alei de acces din strada Gogu Vicatus;

23.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenului situat in vecinatatea celui inscris in cartea funciara nr. 67.099 cu nr. cadastral 67.099, tronsonul cuprins intre Kaufland-Sud si soseaua Nordului;

24.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indiviz, aferente constructiilor Telekom Romania  Communications S.A. situate in municipiul Buzau , bulevardul Nicolae Balcescu, bloc PTTR 2, parter;

25.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau , strada Urziceni, nr. 27;

26.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent unui spatiu comercial situat pe strada Unirii, bloc P8, parter, din municipiul Buzau ;

27.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau , strada Bistritei langa blocul 1 Hasdeu;

28.- proiectul de hotarare privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale « Compania de Apa » S.A  Buzau , din data de 29.03.2018, ora 12.00, si respectiv 30.03.2018, ora 12.00;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire centru comercial cu functiuni conexe”, b-dul Unirii, nr. 10 municipiul  Buzau , judetul Buzau ;

30.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire locuinte individuale si colective mici cu regim maxim de inaltime P+1,P+2 si locuinte colective mari cu regim de inaltime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 - 63200, 14855, 14844, 61493 - 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 si nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzau , judetul Buzau ", precum si regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetatenilor Stefanescu Paul si Stefanescu Olga cu domicilul in Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzau , judetul Buzau ;

31.- prezentarea Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Buzau in anul 2017;

32.- alte probleme ale activitatii curente.

E.S.

CLM 1

 

 

https://youtu.be/x-n3m7Va8e0

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_0RhYGwqIs&feature=youtu.be