Simpozionul International „Apa, un miracol” – eveniment organizat de Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău

apa serenella simpozion BuzauSimpozion Internațional „Apa, un miracol”, organizat de Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, în parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie București, Asociația profesorilor „Chem-Bio-Phyz” Buzău și unități școlare din: Portugalia, Armenia, Moldova, Turcia, Polonia, Georgia şi România, a ajuns la ediția a IX-a.

 

De nouă ani, așadar, cu o constanță admirabilă (într-o perioadă în care stabilitatea și consecvența proiectelor laborioase nu mai constituie puncte de reper) și cu o îndărătnicie demnă de o cauză mai dreaptă a unui grup de organizatori, coordonați de doamna inspector școlar, prof. Serenella Liliana DINU, convinși de faptul că ceea ce iese bine merită continuat, acest simpozion a crescut treptat atât cantitativ, prin cooptarea unui număr din ce în ce mai mare de participanți, cadre didactice și elevi, cât și calitativ, prin publicarea de materiale mai diverse și mai interesante.

            La întrebarea, firească „Oare cum a putut un asemenea proiect să reziste și, mai mult, să se dezvolte, fără întrerupere, de la an la an”?, pot fi date câteva răspunsuri de bun-simț. Unul dintre ele este calitatea profesională și umană a organizatorilor direcți, care au înțeles că trebuie să își promoveze domeniul de activitate în spațiul public, să iasă din spațiul circumscris al școlii proprii și să se deschidă către societate și spre problemele majore ale mediului înconjurător, prin conexarea unor domenii variate, dar convergente. Al doilea este calitatea acelorași organizatori de „promotori de evenimente”, adică de implicare a factorilor decizionali locali din spațiul învățământului și al culturii și a partenerilor „de la centru”, care își asumă, astfel, rolul de „patrones” și, în egală măsură, de aliați în efortul comun de adecvare a conținuturilor învățământului la viața reală. Al treilea este conștiința că se poate, bucuria că ceea ce faci rămâne, satisfacția că poți oferi participanților o recompensă a efortului depus. În sfârșit, al patrulea, adunarea împreună a unui număr de pasionați de lectură și de cunoaștere, care profită, cu această ocazie, de un schimb colegial de experiență între confrați. Realitatea publicării actelor acestui simpozion cu participare internațională într-o revistă cu ISSN deja cunoscută la nivel județean impulsionează, alături de diplomele de participare și de premiile acordate celor mai bune lucrări ale elevilor, implicarea regulată în acest proiect. Un atu este și publicarea complementară a actelor simpozionului în limba engleză (cu un cod ISSN). Am urmărit, de curiozitate, discuțiile purtate pe Internet între organizatori și cei doritori să participe, în care curiozitățile de natură administrativă sunt dublate de întrebări și comentarii de conținut, ca preambul al discuțiilor de pe parcursul desfășurării lucrărilor simpozionului.

            Demnă de evidențiat este și aparenta eterogenitate a echipei de proiect, din care fac parte, alături de „oficiali”, profesori de limba română, de arte plastice, de limba engleză, de geografie și, nu în ultimul rând, informaticieni, sub coordonarea operativă a unei profesoare de chimie și de fizică. În realitate, această „eterogenitate” probează diversitatea domeniilor care privesc mediul înconjurător, maniera de interpretare a acestui bun comun tuturor, atât în mod științific și obiectiv, cât și în mod artistic și subiectiv, dorința de sensibilizare a opiniei publice, inclusiv de la vârste fragede, în fața pericolelor determinate de gestionarea dezechilibrată a resurselor naturale și de indiferența față de echilibrul din ce în ce mai precar al Planetei. Implicarea Asociației profesorilor de chimie, fizică și biologie arată preocuparea acestora pentru condițiile în care oamenii să își poată dezvolta armonios organismul, condiții dependente de calitatea chimică a ceea ce mănâncă, bea sau respiră, de mișcarea într-un mediu sănătos, al cărui echilibru natural este o datorie a fiecăruia dintre noi.

            Mottoul „Apa este o bogăție fără seamăn pe Pământ, cea mai curată, cea mai pură, sufletul Pământului”, aparținând lui Antoine de Saint Éxupery, este sinteza artistică a unei realități existențiale: apa este elementul natural care are o triplă stare de agregare (lichidă, solidă și gazoasă) și care poate fi prezentă, în toate cele trei ipostaze, în același loc pe Terrra. Apa este bucuria datului pe derdeluș, iarna, este plăcerea înotului, vara, este sursa ploilor binefăcătoare și plăcerea estetică a contemplării cerului, este susurul izvoarelor și una dintre sursele principale de lumină, puritatea adâncurilor sau aciditatea unui vin bun... Pentru toate acestea, trebuie să fim recunoscători și să facem tot ce ne stă în putință ca să păstrăm aceste daruri ale naturii.

            În sfârșit, faptul că acest simpozion este organizat în cadrul Liceului Pedagogic are, pentru mine, semnificația, simbolică, a educației și modelării copiilor spre valorile umane majore: respect față de cel de lângă tine și față de drepturile celuilalt, protejare a celor neajutorați și încrederea că viitorul trebuie să ne fie prieten și nu dușman.        

prof. univ. dr. Cristian MOROIANU

Prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București

Un articol de Serenella Dinu