AMENZI pentru ambrozie! Ce risca de sambata cei care nu distrug buruiana?

AmbrozieProprietarii de terenuri si administratorii care nu desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia risca amenzi de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice si de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 227 din 14 martie 2018 si se va aplica de sambata, 17 martie 2018.

 

 

Cine trebuie sa distruga ambrozia?

Obligaţia desfasurarii lucrarilor de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) revine:

- proprietarilor sau detinatorilor de terenuri;

- administratorilor drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole.

Masura are ca scop evitarea instalarii si raspandirii vegetatiei adventive invazive si eliminarea ei in cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane. In scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, persoanele menţionate vor desfasura periodic, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, respectiv cel tarziu pana la data de 30 iunie a fiecarui an, lucrari de intretinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrari si metode specifice. Aceste masuri se mentin pana la sfarsitul perioadei de vegetatie a buruienii ambrozia. In plus, actul normativ mai stabileste ca beneficiarii lucrarilor de constructii au obligatia ca pe terenurile afectate de lucrari sa ia masurile necesare pentru evitarea instalarii sau raspandirii buruienii ambrozia. Lucrarile de intretinere a terenului in vederea combaterii buruienii ambrozia in ariile naturale protejate se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate. Nerespectarea acestor prevederi de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor de constructii, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment. In cazul in care nu sunt respectate nici prevederile din avertisment, persoanele fizice vor fi sancţionate cu amenda de la 750 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei. Verificarea si constatarea nerespectarii acestor dispozitii, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre o comisie mixta, constituita prin ordin al prefectului, formata din specialisti desemnati din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, comisariatelor judetene ale Garzii Nationale de Mediu, directiilor judetene de sanatate publica si autoritatii publice locale pe a carei raza teritoriala se face controlul.

Sursa: legestart.ro

A.M.