REGULI NOI pentru racordarea la gaze. Ce primesti daca cererea ta nu este solutionata la timp?
Last Updated on 09/03/2018 by Iulian Gavriluta

Racordare gaze consumatoriANRE a elaborat un proiect de ordin care modifica Standardul de Performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, prin care se stabilesc termene mai scurte si compensatii banesti pe care distribuitorii trebuie sa le plateasca daca nu le respecta.

 

Proiectul presupune, mai intii „introducerea termenelor referitoare la solutionarea cererilor de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale, indicator de performanta si compensatiile aferente”.Astfel, distribuitorul va trebui sa dea un raspuns la o solicitare de racordare in termen de cinci zile, daca nu este necesara realizarea extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale pentru noul bransament sau daca extinderea este in planul de investitii al operatorului de distributiue, aprobat de ANRE.In restul situatiilor, solicitantul cererii de racordare trebuie sa primeasca un raspuns in 30 de zile. Raspunsul poate fi pozitiv sau negativ. Daca nu respecta termenul, distribuitorul este obligat sa plateasca daune de 20 de lei solicitantului cererii de racordare, plus cinci lei pentru fiecare zi de intarziere a raspunsului. Intirzierea nu poate depasi 60 de zile. ANRE mai obliga distribuitorii sa realizeze si un studiu tehnico-economic, pentru a se evalua conditiile privind asigurarea accesului celor care solicita racordarea la sistemul de distributie. Studiul tehnico-economic insoteste avizul tehnic de principiu si trebuie elaborat in maximum 30 de zile de la data primirii cererii de racordare. Daca termenul nu este respectat, distribuitorul trebuie sa plateasca o dauna fixa de 100 de si, suplimentar, „5 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi, de la data primirii cererii de racordare la SD in cazul documentatiei complete sau de la data completarii acesteia, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere”. Pentru realizarea unui nou record si/sau a unei noi statii de reglare/masurare, distribuitorul trebuie sa depuna documentatia pentru autorizatia de construire in maximum 45 de zile de la data incheierii contractului de racordare si sa puna in functiune instalatia in maximum 60 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire, respectiv 120 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire obtinute in lunile decembrie, ianuarie si februarie. Daca nu o face, pentru fiecare dintre cele doua situatii va plati solicitantului o despagubire fixa de 100 de lei pe zi.

Apoi, pentru situatia in care a depus cu intarziere documentatia, va plati suplimentar 20 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 46-a zi, de la data incheierii contractului de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere. La fel, va plati 20 de lei pentru fiecare zi de intarziere in care nu a pus instalatia in functiune, incepand cu a 61-a zi, respectiv 121-a zi, dupa caz, de la data obtinerii autorizatiei de construire, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere. Distribuitorul este obligat sa raspunda la sesizarile/reclamatiile scrise ale oricarui solicitant sau utilizator al sistemului de distributie cu privire la proiectarea, executia, receptia si punerea in functiune a instalatiei. Daca nu o face, este obligat la o dauna fixa de 10 lei, si, suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 21- a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere. ANRE mai impune si ca firma de distributie sa puna in functiune obiectivul/conducta realizata in maximum noua luni de la semnarea contractului sau a emiterii acordului de acces , sau de cel mult sase luni de la data obtinerii autorizatiei de construire. Daca nu respecta termenele, va plati o despagubire fixa de 100 de lei si, suplimentar, 20 de lei pentru fiecare zi de intarziere, iar intarzierea nu poate depasi 60 de zile.

A.M.