Criza de medici si la DGASPC Buzau. Posturi de specialisti scoase la concurs
Last Updated on 06/03/2018 by Iulian Gavriluta

DGASPC BuzauEsti medic specialist si in cautarea unui loc de munca in Buzau? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau face noi angajari. Potrivit site-ului posturi.gov.ro, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

  • medic specialist – 1/2 norma (perioada nedeterminata) la Serviciul Pentru Interventie in domeniul asistentei sociale, evaluare;
  • consiliere – Compartimentul Pentru Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzau.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

  • studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina interna, medicina de familie sau specialitatea medicina generala, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedieal;
  • aviz anual al Colegiului Medicilor;
  • vechime minima in specialitate – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

  • 15 martie 2018: data limita pentru depunerea dosarelor;
  • 26 martie 2018, ora 10.00: proba practica;
  • 30 martie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Toate detaliile privind inscrierea dosarelor de concurs, planificarea probelor si bibliografia se pot obtine accesand: prefecturabuzau.ro - cariera -posturi.gov.ro

A.M.