38 unitati de invatamant din Buzau intra in evaluarea Ministerului Educatiei. Unde si ce controleaza echipa ARACIP?
Last Updated on 06/03/2018 by Iulian Gavriluta

Scoli BuzauAvand in vedere Calendarul ARACIP, aprobat prin nota MEN - ARACIP si al adresei 361/15.02.2018 inaintata catre ISJ Buzau privind activitatile de evaluare periodica, ISJ informeaza unitatile de invatamant , sa faca demersurile necesare de a depune cererea de declansare a procedurii de evaluare externa. 

 

38 de unitati scolare de la nivelul judetului Buzau, fac parte din lista de unitati de invatamant preuniversitar de stat care se supun evaluarii externe periodice, in anul 2018. Pana la data de 1 martie 2018 institutiile de invatamant buzoiene au trebuit sa depuna la ARACIP, cererea de declansare a procedurii de evaluare externa periodica, insotita de documentatia aferenta (fisa - tip, PDI/PAS, ultimul Raport anual de evaluare interna (RAEI), autorizatie sanitara de functionare, autorizatie de securitate la incendiu. Derularea vizitelor de evaluare externa periodica se va realiza pe o durata aproximativa de o luna de zile.

Reamintim datele cele mai importante despre comisia ARACIP.

Ce este A.R.A.C.I.P.?

Institutie publica de interes national, in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, infiintata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP?

A.R.A.C.I.P. realizeaza:

  • evaluarea externa a calitatii educatiei oferite de institutiile de invatamant preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de educatie;
  • autorizarea, acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Care sunt activitatile ARACIP?

  • realizeaza activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din invatamantul preuniversitar;
  • efectueaza, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei, evaluarea calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar;
  • realizeaza, impreuna cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerului Educatiei Nationale activitatea de monitorizare si control al calitatii
  •  efectueaza, cel putin o data la 3 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;
  • propune Ministerului Educatiei Nationale infiintarea si acreditarea, prin ordin, a institutiilor de invatamant preuniversitar pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii si calificare profesionala, dupa caz;
  • elaboreaza standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta, metodologia de evaluare institutionala si de acreditare, manuale de evaluare interna a calitatii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calitatii invatamantului preuniversitar din Romania, recomandari de imbunatatire a calitatii invatamantului preuniversitar, codul de etica profesionala a expertilor in evaluare si acreditare.

Lista cu datele complete ale institutiilor de invatamant evaluate poate fi consultata aici: http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/10-calitate/2366-evaluare-externa-aracip

A.D.