LIVE – UPDATE – Reprezentanta Primariei Buzau NU ARE PROCURA. TENSIUNE SI SUSPANS? Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Buzau (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 27/02/2018 by Iulian Gavriluta

AGOA CAB 2018Consiliul de administraţie al Compania de Apa SA Buzau, prin Preşedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzău, str Unirii, bi 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, in baza art. 111 şi urm. din Legea nr. 3l/1990 şi ale dispoziţiilor art 121 din Legea 31/1990, respectiv art. 13.6.

 

din actul constitutiv potrivit carora „acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare Generală a Actionarilor şi să adepte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, tară respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) în data de 27.02.2ol8 ora l2.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situatua in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc, de administratori provizorii din lista transmisa de A.D.l. Buzau 2008 pana la data de 30.06.2ol8, dar nu mai tarziu de data numirii noilor administratori, dupa cum urmeaza:

1. PITIŞ CORNEL

2. PISTOL EDUARD

3. SAVULESCU MARIANA SIMONA

5 HINTA PETRUŞ

2. imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotărârilor la Registrul Comerţului.

E.S.

UPDATE - Potrivit analizarii documentelor celor prezenti, reprezentanta Primariei Buzau nu are procura de reprezentare dupa ce in Sedinta de indata a CLM Buzau din aceasta dimineata a primit votul de a putea fi prezenta in AGOA. De asemenea reprezentantul in AGOA de la Patarlagele nu a fost prezent iar din lipsa de cvorum sedinta se va relua maine, 28 februarie 2018.