Comunicat al Cenaclului literar “V.Voiculescu” – Biblioteca județeană Buzău

BJVVJoi, 22 februarie a.c., la Biblioteca Judeţeană Buzău, a avut loc întâlnirea de lucru a Cenaclului „V. Voiculescu, la care au participat (în ordine alfabetică): Laurenţiu BELIZAN, Alexandru BOLACHE, Stan BREBENEL, Marcela CHIRIŢĂ, Tudor CICU, Didina CONSTANDA, Ştefan DIMA, Viorel FRÂNCU, Mitică ION, Mihai MACOVEI, Valeria MANTA-TĂICUŢU, Lucian MĂNĂILESCU, Mihai MILEA, Gheorghe ONCIOIU, Dumitru PANĂ, Nicolai TĂICUŢU, Mircea TĂNASE, Gina ZAHARIA.

Cei prezenţi au aprobat REGULAMENTUL-CADRU de funcţionare, în următoarea formă:

REGULAMENT - CADRU

de organizare şi funcţionare a Cenaclului literar „Vasile Voiculescu”

al Bibliotecii Judeţene Buzău

1. Cenaclul literar poartă denumirea „V. Voiculescu” şi este continuatorul de drept al cenaclului fondat la 25 noiembie 1987, care a funcţionat în cadrul Bibliotecii Judeţene din Buzău în perioadele. 25 noiembrie 1987 - 9 noiembrie 1989 şi între anii 1992 - 1994.

2. Ceaclul „V. Voiculescu” nu este persoană juridică, acesta desfăşurându-şi activitatea sub patronajul Bibliotecii Judeţene Buzău.

3. Cenaclul va avea următoarele scopuri prioritare:

a) Să fie un factor activ de promovare a culturii şi literaturii buzoiene.

b) Să promoveze şi să sprijine activitatea membrilor cenaclului, şi să militeze pentru a face cunoscută activitatea literară a acestora.

c) Să urmărească, în permanenţă, descoperirea şi încurajarea tinerelor talente şi să sprijine debutul lor în presa literară, la nivel local şi naţional, sau debutul editorial.

d) Editarea unei reviste proprii, atât în format tipărit cât şi în versiune online. Pagina online va funcţiona în permanenţă, inserând ştiri despre evenimentele culturale ale municipiului, activităţile bibliotecii, concursurile literare organizate în Buzău şi în ţară, apariţii editoriale cu ecou în viaţa literară, prezentarea unor cărţi sau texte literare etc. Cenaclul poate edita şi alte publicaţii (antologie de cenaclu, almanah cultural, pliante etc) editate ocazional.

e) Cenaclul va sprijini activităţile literare ale bibliotecii.

f) Va organizarea concursuri literare, lecturi publice, colocvii şi comunicări, lansări de carte etc.

g) Colaborarea cu alte cenacluri literare din Buzău sau din ţară şi cu reviste de cultură.

h) Obţinerea sprijinului autorităţilor locale, al forurilor culturale locale şi naţionate, ale ONG-urilor sau a persoanelor (fizice şi juridice) private, pentru activităţile pe care le organizează şi pentru editarea cărţilor membrilor săi.

4. Solicitarea calităţii de membru, în afară de situaţia în care este acordată de cenaclu, poate fi solicitată de cei care au publicat materiale literare în publicaţiile cenaclului sau au sprijinit activitatea acestuia. Calitatea de membru se obţine în urma completării unei adeziuni, în care vor fi trecute principalele date personale (nume, adresă, număr de telefon e-mail) precum şi activităţile literare desfăşurate . Admiterea în cenaclu se face în baza votului membrilor prezenţi la şedinţă în ziua votului (dar nu mai puţin de 10), cu majoritatea simplă.

5. Membri

a) Membri sunt consideraţi cei care participă la majoritatea şedinţelor şi activităţilor de cenaclu. Calitatea de membru activ se poate pierde după 3 absenţe consecutive nejustificate la şedinţele de lucru ale cenaclului, aprobarea sancţiunii fiind confirmată cu majoritatea simplă de voturi. Sancţiunea poate fi înlocuită cu avertisment.

b) Membri simptizanţi sunt toţi cei care au fost confirmaţi în această calitate, dar nu au participat activ la viaţa de cenaclu sau au o activitate literară ocazională.

c) Biroul de conducere al cenaclului poate hotărî şi acordarea calităţii de membru de onoare al Cenaclului „V. Voiculescu” sau pe cea de membru corespondent.

6. Drepturile membrilor

Membri au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în biroul de conducere, să facă parte din juriu la concursurile organizate de cenaclu sau de Biblioteca Judeţeană, să apară în revistele şi publicaţiile cenaclului, să facă parte din redacţiile acestora, să fie sprijiniţi în activităţile lor literare şi să participe la activităţile iniţiate de cenaclu.

Membri simpatizanţi au dreptul să participe la şedinţele şi activităţile cenaclului şi pot solicita, în condiţiile prezentului regulament, obţinerea statutului de membru.

7. Obligaţiile membrilor

6. Calitatea de membru al cenaclului se poate pierde în următoarele situaţii:

- Atacuri publice denigratoare la adresa activităţilor cenaclului sau al membrilor săi.

- Promovarea de atitudini neprincipiale, urmărind deturnarea scopurilor literare ale cenaclului, promovarea de atitudini discriminatorii, rasiste sau xenofobe.

Excluderea poate fi cerută, cu argumente, de orice membru activ al cenaclului şi devine definitivă dacă este votată cu majoritatea de 2/3 a membrilor prezenţi.

8. Conducerea cenaclului va fi asigurată de un birou format din 5 membri, cu următoarea componenţă:

- preşedinte executiv

- secretar (acesta va fi desemnat de conducerea bibliotecii şi va asigura legătura dintre această instituţie şi cenaclu)

- 3 membri

Membri biroului au un mandat de 2 ani, în cazul în care un loc se vacantează urmând să fie ales, până la sfârşitul mandatului, un alt membru, în funcţia rămasă liberă. (În lipsa temporară a preşedintelui, acesta va fi înlocuit, prin rotaţie, de membri biroului)

9. Şedinţele de cenaclu se vor desfăşura în ultima zi de joi a fiecărei luni. Planificarea lecturilor şi a activităţilor de cenaclu se va face în ordinea în care ele sunt propuse, la datele pe care le decide biroul de conducere, în colaborare cu conducerea bibliotecii.

10. Cei care citesc sau prezintă referate au obligaţia de a trimite textele, în format eletronic, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa de cenaclu, la adresele de e-mail ce vor fi stabilite în acest scop, sau dactilografiate şi aduse/expediate la Biblioteca Judeţeană.

Durata

Prezentul statut devine funcţionabil de la data adoptării lui.

Perioada de funcţionare a cenaclului este nelimitată.

Prezentul statut a fost adoptat în şedinţa din data de 22 februarie 2018, conform procesului-verbal semnat de cei prezenţi şi anexat .

Până în acest moment au confirmat participarea la cenaclu un număr de 23 de membri

A FOST ALES URMĂTORUL BIROU DE CONDUCERE:

1. Preşedinte – Lucian MĂNĂILESCU

2. Secretar – Didina CONSTANDA

3. Laurenţiu BELIZAN - membru

4. Tudor CICU – membru

5. Nicolai TĂICUŢU – membru

Redacţia publicaţiilor editate de Cenaclul V. Voiculescu:

- Lucian Mănăilescu, redactor şef

- Marcela Chiriţă, secretar de redacţie

- Emil Niculescu, redactor

- Laurenţiu Belizan, redactor

Şedinţa viitoare (joi, 29 martie) va avea următoarea ordine de zi:

- Citeşte Valeria Manta Tăicuţu şi un debutant

- Propunerea a două parteneriate cu alte cenacluri

- Primirea de noi membri

- Organizarea, în parteneriat, a unui eveniment literar, în colaborare.

Reamintim

REGULAMENTUL FESTIVALULUI - CONCURS DE POEZIE

„PRIMĂVARA POEŢILOR” - Ediţia a XI

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” organizează ediţia a XI-a a Festivalului-Concurs de Poezie „Primăvara poeţilor”.

„Le Printemps des Poetes ”este o asociație culturală cu sediul la Paris care coordonează - pe plan național și internațional - desfășurarea săptămânii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc în fiecare an în luna martie, atât în Franța, cât și în alte 65 de țări. În România, prima ediție a festivalului Primăvara Poeților/Le Printemps des Poetes a fost inițiată de Linda Maria Baros în 2005.

Concursul va cuprinde două secțiuni :

1. Secțiunea „ Volume publicate ”, adresată tuturor scriitorilor domiciliaţi pe raza judeţului Buzău, care au unul sau mai multe volume de versuri editate pe parcursul anului 2017, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, membri ai altor asociaţii literare, persoane neafliate.

2. Secțiunea „ Creații literare ale elevilor buzoieni ”.

Concurenţii primei secțiuni vor trimite câte 2 (două) exemplare din cărţile editate în anul 2017, însoţite de datele de identitate, telefonul şi adresa au-torului. Cărţile vor fi expediate până vineri, 16 martie 2018, data poştei, pe adresa Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu”, str. Unirii nr. 140 A, Buzău, sau pot fi aduse personal , la sediul central al Bibliotecii Județene, compartimentul „Depozit Legal”. Nu vor intra în concurs antologiile şi volumele colective.

Secţiunea „Creaţii literare ale elevilor buzoieni” se adresează numai liceenilor de pe raza judeţului Buzău, concurenţii urmând să trimită un număr de 10 poezii. Norme de tehnoredactare: font - Times New Roman, corp 14, spaţiu între rânduri - 1,25, textele să fie scrise cu diacritice . Grupajul va fi însoțit de o notă cu : numele și prenumele autorului și datele de contact.

Acestea se vor trimite până vineri, 16 martie 2018, data poştei, pe adresa Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu”, str. Unirii nr. 140 A, Buzău, având înscrisă pe plic mențiunea : „ Pentru Festivalul-concurs Primăvara Poeților ”sau prin e-mail, la adresa : bjvv@bjvvbuzau.ro . În subiectul e-mail-ului se va trece : „Pentru Festivalul-concurs Primăvara Poeților”.

Juriul va fi format din 3 personalităţi literare, a căror identitate va fi cunoscută în ziua premierii câştigătorilor.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi. În vederea centralizării listelor de jurizare și acordării premiilor, toți membrii juriului vor participa la o întâlnire cu organizatorii evenimentului.

La ambele secțiuni se vor acorda câte 3 premii, la care se adaugă Premiul special al Cenaclului literar „V. Voiculescu” şi alte premii, acordate de publicaţii literare sau sponsori.

Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în revista cenaclului, precum și în alte reviste literare din țară.

Data , numele câștigătorilor și programul festivității de premiere vor fi anunțate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0238.721.509/ int.121.

Persoană de contact: Stan Mihaela-Angela, şef Serviciu Relaţii cu publicul, Președinte al Comisiei pentru Cultură.

* Lucrările pentru Festivalului-Concurs de Poezie „Primăvara poeţilor” şi cele pentru revista „Buzăul literar” pot fi trimise până la data de 16 martie 2018