UPDATE – Primarul Toma doreste infiintarea unei noi Companii de Apa. Adunarea Generala a ADI „Buzau 2008” (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 20/02/2018 by Iulian Gavriluta

ADI 2008Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”, in data de 20.02.2018, ora 11.00, la Sala D. Filipescu, Consiliul Judetean Buzau, bdul Balcescu, nr. 48, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea primirii Comunei Colti, Comunei Cilibia, Comunei Vilcelele si Comunei Bozioru, prin Consiliile Locale, in calitate de noi membri ai Asociatiei si, respectiv aprobarea modificarii Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”;

 

 

2. Aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2018 a membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, pentru exercitiul financiar al anului 2017;

4. Aprobarea situatiilor financiare ale Asociatiei aferente anului 2017 (bilant, contul rezultatului exercitiului, raportul comisiei de cenzori si repartizarea rezultatului exercitiului financiar);

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”;

6. Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2018 al Operatorului Regional Compania de Apa S.A. Buzau;

7. Aprobarea Programului Activitatilor Planificate al Societatii Compania de Apa S.A. Buzau, pentru anul 2018;

8. Aprobarea lndicatorilor de performanta ai Operatorului Regional - Compania de Apa S.A. Buzau, pentru anul 2018;

9. Aprobarea Planului de Actiuni Prioritare al Operatorului Regional Compania de Apa S.A. Buzau;

10. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa S.A. Buzau, conform OUG nr. 109/2011:

a. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa S.A. Buzau.

b. Aprobarea constituirii comisiei de selectie care va exercita toate atributiile prevazute de HG 722/2016 in sarcina sa, pentru procesul de selectie al administratorilor, cu urmatoarea componenta: Presedinte, Membru, Membru,

Secretar. Comisia de selectie va fi asistata de un expert independent specializat in

recrutatrea resurselor umane.

c. Aprobarea mandatarii Consiliului Director al A.D.l. Buzau 2008 sa exercite toate atributiile autoritatii tutelare, prevazute de HG 722/2016 privind procedura de selectie a administratorilor

d. Aprobarea numirii unui numar de 5 administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor potrivit OUG 109/2011.

11.Diverse.

11.1. Informare privind Decizia Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Buzau cu tema „Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre regii autonome de interes local si societati comerciale cu capital intergral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale" la societatea Copmpania de Apa SA Buzau.

In cazul in care nu este intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, sedinta Adunarii Generale a Asociatiei, se va reintruni in data de 20.02.2018,laora 11.30, in acelasi loc si avand aceiasi ordine de zi.

E.S.

UPDATE - Potrivit Primarului Constantin Toma acesta doreste infiintarea unei alte companii de apa iar Primaria Buzau nu va mai finanta cu niciun ban actuala companie. "Primaria buzau a dorit sa iasa din ADI Buzau 2008 dar acest lucur nu se poate...". Reprezentantii primariilor din ADI au vociferat la solicitarea Primariei Buzau. De asemenea primarul municipiului a afirmat ca exista 35 de kilometri de conducte neconforme cu azbociment ceea ce reprezentantul Companiei de Apa, Ionel Tescaru neagi spunand ca "in realitate exista doar 5 kiloemtri de conducte cu coloane din azbociment. 35 de kilometri au fost cu mult timp in urma dar treptat acestia  au fost inlocuiti. Conductele din azbociment este adevarat ca nu au fost scoase la suprafata asa cum afirma primarul Toma dar acestea au fost umplute cu anumite materiale si apoi acoperite, aceasta fiind solutia agreata si de Uniunea Europeana." 

 

ADI BUZAU 2008