STATUL ITI DA BANI PENTRU MOTORINA! In ce conditii si ce acte trebuie sa depui?

MotorinaAgricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina. Cantitatile de motorina, sub forma de rambursare, urmeaza sa fie aprobate.

Motorina consumata in sectorul vegetal

Fermierii trebuie sa depuna la APIA cererea pentru subventie, situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate si utilizate la lucrari mecanizate.

Dosarul trebuie sa cuprinda documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz, copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor, copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare. Adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare dar si adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Sectorul zootehnic

Fermierii au nevoie in plus de situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente precum si copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare.

Sectorul imbunatatiri funciare

Trebuie depusa in plus situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar, situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi si copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare.

E.S.