SE IMPART BANII JUDETULUI in Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean de vineri, 16 februarie 2018
Last Updated on 09/02/2018 by Iulian Gavriluta

CJ BuzauSe convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, VINERI, 16 FEBRUARIE 2018, ora 12.00.Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

1. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021;

2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017;

3. Aprobarea bugetului propriu al judeţulu Buzău pe anul 2018;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu" Buzău

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului judeţean Buzău;

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

15. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

16. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri si poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri si poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2018;

17. Aprobarea Strategiei şi a Programului anual de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2018;

18. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2018;

19. Aprobarea alocării sumelor destinate finanţării activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale participante la competiţiile naţionale si/sau internaţionale în anul bugetar 2018;

20. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judetului Buzău;

21. Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ- Teritorială Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău si Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău;

22. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru următoarele trasee judeţene: cod 045 Buzău Autogara XXL - Floreşti, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL - Mînzăleşti, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC - Mărgătiteşti, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat - Glodeanu Siliştea - Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL;

23. Aprobarea'atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călţuna - Frasinu si retur, operatorului de transport Parmitrans SRL;

24. Exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat - ATRAS de emitere a licenţelor de traseu pe traseele Rm. Sărat - Murgesti şi Rm. Sărat - Rubla.

NOTE, INFORMARI, INTERPELARI

NOTA privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 23 din 31.01.2018.

A.M.