CRESTE numarul sesizarilor! Buzoienii au primit peste 300 de audiente si informatii telefonice din partea Avocatului Poporului
Last Updated on 04/02/2018 by Iulian Gavriluta

CerereInstitutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice si societatile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la solutionarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabila, prin mediere si dialog. 

 

Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului, precum si audientele acordate cetatenilor sunt scutite de orie fel de taxa, conform art. 16 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Institutia centrala are sediul in Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3, iar in teritoriu functioneaza birouri teritoriale ale acesteia. La Ploiesti, functioneza din anul 2007 un astfel de birou, care are in competenta sa teritoriala judetele Prahova, Buzau si Dambovita. Activitatea acestuia se desfasoara de regulala sediul din Ploiesti, Bd. Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, judetul Prahova, insa o data pe luna expertii acestui birou se deplaseaza in judetele Buzau si Dambovita pentru a acorda audiente si pentru a primi petitii din partea cetatenilor. Volumul general al activitatii din anul 2017 se incadreaza in parametrii anului anterior, insa se poate observa o crestere a numarului cetatenilor din judetele Buzau si Dambovita care au apelat la serviciile Biroului teritorial Ploiesti al institutiei Avocatul Poporului prin petitii si/sau audiente.

Situatia statistica detaliata pentru activitatea din anul 2017 se prezinta astfel:    

              TOTAL    Prahova             Buzau               Dambovita

Audiente  

               1331         967                178                     186   

Apeluri telefonice     

                599          305               144                      150

Petitii  inregistrate    

                318           171               64                        83

Dosare solutionate    

                201           97                50                         54

Sesizari din oficiu        

                 3             1                   1                          1

Anchete      8             6                   2                          -

Recomandari 1           1                   -                           -

Cele mai multe sesizari au avut ca obiect incalcarea de catre autoritatile publice a dreptului de petitionare, dreptului de proprietate privata,  dreptului la un nivel de trai decent, precum si incalcari ale dreptului la ocrotirea sanatatii, dreptului la informatie, dreptului la muncasi protectia socialaa muncii. In acest sens, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploiesti al institutiei Avocatul Poporului au reclamat faptul caautoritatile administratiei publice fie nu au solutionat cererile acestora, fie au transmis acestora raspunsuri formale sau incomplete care nu rezolvau cele solicitate. Refuzul solutionarii unor cereri sau intarzierea comunicarii raspunsului a creat cetatenilor dificultati in valorificarea in termenul legal a altor drepturi ale acestora.    

De asemenea, petentii au reclamat nevalorificarea tuturor documentelor depuse la dosarul de pensie,  netransmiterea contestatiilor la Comisia Centralade Solutionare a Contestatiilor de catre unele case judetene de pensii sau nesolutionarea in termenul legal a contestatiilor depuse impotriva deciziilor de recalculare a pensiei, refuzul unor autoritati de a primi si inregistra anumite cereri ale cetatenilor privind acordarea unor drepturi, nesolutionarea unor aspecte privind locuintele sociale ori incapacitatea autoritatilor de a gasi solutii optime pentru acordarea unor drepturi sociale in raport de realitatile cu care se confruntaanumite categorii de cetateni, precum si refuzul unor autoritati de a furniza informatii de interes public.

In anul 2017 au existat 3 sesizari din oficiu propuse de catre Biroul teritorial Ploiesti, care au vizat incalcari ale drepturilor prevazute la art. 34, art. 49 si art. 50 din Constitutia Romaniei, republicata si au stat la baza unor anchete sau verificari proprii efectuate la Spitalul Judetean de UrgentaTargoviste, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Primaria Municipiului Buzau. Au fost efectuate 8 anchete proprii, atat ca urmare a unor sesizari din oficiu, cat si pentru solutionarea unor petitii adresate de catre cetateni (in cazuri in care problemele sesizate nu au putut fi solutionate prin proceduri scrise sau cand informatiile primite au fost contradictorii sau nesustinute de documente). Anchetele au vizat posibila incalcare de catre autoritatile publice, a drepturilor prevazute de art. 21, art. 31, art. 44, art. 49, art. 50, art. 51 si art. 52 din Constitutia Romaniei, republicata. Autoritatile la care au fost efectuate anchetele proprii au fost: Primaria Municipiului Ploiesti, Centrul rezidential pentru copilul cu deficiente de vedere nr. 11 Buzau, Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Primaria comunei Șotrile, judetul Prahova, Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Prahova, Primaria Municipiului Buzau, Penitenciarul Ploiesti, Primaria comunei Gorgota, judetul Prahova. In urma acestor anchete au fost clarificate aspectele ce vizau posibile incalcari ale unor drepturi constitutionale. In unele cazuri autoritatile au reactionat imediat si au luat masuri de restabilire a starii de legalitate, corectand situatiile respective. In alte cazuri s-a impus emiterea de catre Avocatul Poporului a unei Recomandari pentru asigurarea si respectarea drepturilor persoanelor fizice sau a fost necesara monitorizarea cazului, pana la definitivarea tuturor procedurilor demarate de alte institutii abilitate (parchet, colegiul medicilor, etc.) urmarindu-se totodata ca autoritatea in cauza sa asigure respectarea drepturilor garantate prin Constitutie si prin legile speciale.

Astfel, in urma unei sesizari din oficiu, au fost efectuate verificari si ancheta proprie la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, iar in urma acestora au fost constatate carente in respectarea dispozitiilor art. 34  si  art. 50 din Constitutia Romaniei si art. 9, alin. 1 lit. a) si lit. d) din Legea nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. In acest caz, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 23/08.06.2017 catre managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, care a fost insutita de catre autoritate. Urmare acestei Recomandari si a insusirii acesteia, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti detine la acest moment, la cabinetul de medicina dentara din UPU, mijloacele tehnice si personal medical specializat in aplicarea procedurii de analgosedare a pacientilor copii cu nevoi speciale (autism). Totodata, a fost realizata si a devenit operationala procedura privind analgosedarea procedurala pentru pacientii copii cu autism si alte afectiuni cu nevoi speciale, iar acesti pacienti pot primi asistenta medicala specializata, in limita competentelor.

Informatii detaliate cu privire la sesizarile din oficiu, anchete si recomandari se aflapostate pe site-ul institutiei Avocatul Poporului,  www.avpoporului.ro  - activitatea birourilor teritoriale – Biroul teritorial Ploiesti. Colaborari importante pentru solutionarea unor situatii cu care se confrunta anumite categorii de persoane (persoane aflate in detentie, persoane cu diverse afectiuni, victimele violentei intrafamiliale, etc.) au fost realizate in anul 2017 cu Directia Generalade Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova, Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova, Asociatia “Compassion & Care”Ploiesti, Organizatia Umanitara“Concordia“, Asociatia „Valex“. In anul 2018 vor continua deplasarile lunare in judetele Buzau si Dambovita, expertii Biroului teritorial Ploiesti venind in intampinarea persoanelor din aceste judete si facilitand astfel accesul acestora la sprijinul oferit de institutia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasari vor fi transmise in timp util anunturi prin intermediul presei si al autoritatilor locale si judetene. Reamintim cetatenilor ca Biroul Teritorial Ploiesti al institutiei Avocatul Poporului are sediul in municipiul Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155; tel./fax – 0244-593.227, program de audiente: luni-joi - orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-12,00, iar petitiile pot fi trimise prin posta, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. De asemenea, va invitam sa accesati site-ul institutiei Avocatul Poporului la adresa www.avpoporului.ro, care contine informatii detalitate cu privire la activitatea institutiei.

A.M.