SPORURI de pana la 15% in invatamant! CAND se vor introduce in calculul salariilor si CINE le primeste
Last Updated on 01/02/2018 by Iulian Gavriluta

Scoli BuzauRegulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri, 31 ianuarie 2018 printr-o Hotarare de Guvern. 

 

Cuantumul sporului pentru conditii de munca se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de baza, cu valori cuprinse intre 5 si 15% din salariul de baza, in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru conditii de munca se acorda pe baza buletinelor de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, pentru timpul efectiv lucrat in locurile de munca respective, cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca trebuie avute in vedere o serie de conditii, printre care existenta concomitenta a mai multor factori de risc, durata de expunere la actiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate in calcul conditiile de munca ce implica un efort fizic mare in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii, praf, radiatii, vapori, aburi, conditiile de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de imbolnavire, precum si structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca. Nominalizarea personalului care beneficiaza de acest spor, fara depasirea procentului prevazut in prezentul regulament, este facuta de conducatorul ierarhic si se aproba de consiliul de administratie, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant sau a reprezentatiilor salariatilor la nivel de unitate/institutie acolo unde nu exista sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.

Unitatile si institutiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfasurarea activitatilor in conditii de munca optime, in termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor de munca. De asemenea, unitatile/institutiile din sistemul de invatamant trebuie sa efectueze periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfasurarii activitatilor (aceste perioade nu pot fi mai mari de sase luni). In acelasi timp, personalul care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei in vigoare. Acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare de munca se face cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Astfel, potrivit proiectului, vor beneficia de un spor de pana la 15% din salariul de baza:

  • personalul care lucreaza in laboratoarele nucleare autorizate in conditiile legii, care desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii;
  • personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de cercetare, care utilizeaza agenti chimici  periculosi;
  • personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice,  inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice, biochimice animale,  genetice;
  • personalul care lucreaza in laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale in statiile-pilot si micropilot in vederea obtinerii unor noi substante;
  • personalul care lucreaza la instalatiile electrice de medie si inalta tensiune;
  • personalul  didactic  care  asigura  activitati  didactice  de  predare-invatare- evaluare in unitati spitalicesti de boli infectioase sau in sectii/compartimente cu paturi de boli infectioase;
  • personalul care isi desfasoara activitatea in spitale si clinici veterinare universitare.

Apoi, urmeaza sporuri de pana la 12% din salariul de baza pentru cei care se ocupa, de exemplu, cu activitati de conservare si restaurare de obiecte de arta, de patrimoniu si bisericesti.

Sporuri de pana la 10% din salariul de baza sunt prevazute in proiect pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile din institutiile de invatamant superior si din bibliotecile centrale universitare care desfasoara activitati de prelucrare, conservare si restaurare carte veche/publicatii/periodice mai veche/vechi de anul 1900. Aceleasi sporuri sunt prevazute si pentru cei care lucreaza ca modele in unitatile de invatamant cu profil de arta.

Vor primi un spor de pana la 7% din salariul de baza cei care se deplaseaza in zone izolate, de exemplu. Si, in fine, vor primi sporuri de pana la 5% cei care, de pilda, isi desfasoara activitatea in  laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizica, biofizica, agrochimie, pedologie, geochimie, din institutiile si unitatile de invatamant. La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca trebuie avute in vedere o serie de conditii, printre care existenta concomitenta a mai multor factori de risc, durata de expunere la actiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului.De asemenea, vor fi luate in calcul conditiile de munca ce implica un efort fizic mare in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii, praf, radiatii, vapori, aburi, conditiile de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de imbolnavire, precum si structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca.

Atentie! Proiectul de hotarare privind sporurile din invatamant NU se aplica momentan. Acesta mai trebuie publicat in Monitorul Oficial pentru a intra in vigoare.

A.M.