LA ACEASTA ORA – PRIMA SEDINTA ORDINARA A “Miniparlamentului judetean” DIN 2018! Consilierii judeteni convocati in sedinta
Last Updated on 31/01/2018 by Iulian Gavriluta

Sedinta CJ BuzauPe “tapetul” Ordinei de zi a “Miniparlamentului judetean” de miercuri, 31 ianuarie a.c., ora ora 9:00, sunt propuse spre vot urmatoarele PROIECTE DE HOTARARE: "Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajati in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

 

Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Buzau;

Aprobarea darii in administrarea Ministerului Justitiei a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al Judetului Buzau in vederea construirii noului sediu al Judecatoriei Buzau;

Insusirea Planului Strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Buzau pentru anul 2018;

Aprobarea completarii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 230/2017;

Inlocuirea reprezentantului desemnat al Consiliului Judetean Buzau in Consiliul de Administratie al Teatrului „George Ciprian” Buzau;

Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societate „Domenii Prest Serv” SRL;

Aprobarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie – forma actualizata I;

Aprobarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Judetene pentru combaterea exploatarii copiilor prin munca – forma actualizata I;

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau – forma actualizata I;

Aprobarea unor modificari in organigrama si statul de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;

Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 327/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau – familia ocupationala „Administratie”;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 328/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Buzau – familia ocupationala „Administratie”;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 329/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judetene „Vasile Voiculescu” Buzau – functii specifice familiei ocupationale „Administratie”;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 330/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Judetean Buzau – functii specifice familiei ocupationale „Administratie”;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 331/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau – functii specifice familiei ocupationale „Administratie”;

Completarea Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 332/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzau – functii specifice familiei ocupationale „Administratie”;

Exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni de emitere a licentelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzau, Gara CFR – Sapoca, strada Rotunda si traseul zona 111, Buzau Gara CRF – Zona industriala – Sapoca, strada Rotunda, in conditiile modificarii programului de transport al asociatiei;

Exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni de emitere a licentelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzau, Gara Tohaneni – Vadu-Pasii, Scurtesti si traseul zona 117, Buzau, Gara Tohaneni – Vadu-Pasii, Scurtesti.

RAPOARTE :

Raport privind accesul la informatii de interes public conform Legii nr.544/2001;

Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor iulie -decembrie 2017.