Medicamente de la orice farmacie si internari fara bilet de trimitere. Citeste aici care sunt NOILE DREPTURI ale pacientilor

Consultatii medicalePotrivit unui comunicat de presa al CNAS, varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor cu organismele profesionale si reprezentantii furnizorilor de servicii medicale, a fost postata pe site-ul CNAS (cnas.ro).

 

”Astfel, proiectul prevede ca incepand cu data de 1 iulie 2018 asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Similar, si investigatiile paraclinice recomandate de medicii aflati in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate vor putea fi efectuate de la 1 iulie a.c. la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale”, se arata in comunicat. Totodata, in pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi masurarea continua a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat in grad de handicap. In ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, medicii care au obtinut competenta/atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative, certificati de Ministerul Sanatatii, vor putea acorda pana la patru consultatii/trimestru/asigurat pentru acest tip de ingrijiri. De asemenea, se vor putea acorda servicii de ingrijire paliativa la domiciliu asigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog si kinetoterapeut. Pentru accesul asiguratilor la servicii medicale in cadrul cabinetului medical din asistenta medicala primara si la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitatile clinice s-a precizat ca programul de activitate de 35 de ore pe saptamana se asigura in minim 5 zile pe saptamana. ”Pacientii cu diagnostic oncologic confirmat, aflati in Programul national de oncologie, se vor putea prezenta fara bilet de internare pentru spitalizarea continua. Asiguratii vor putea transmite casei de asigurari de sanatate si prin posta documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical”, sustine sursa citata. Pentru debirocratizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in proiectul noului Contract-cadru unele obligatii contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate in prezent si trecerea la transmiterea documentelor numai in format electronic. Totodata, se prevede obligatia existentei semnaturii electronice pentru toti medicii care furnizeaza servicii in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. ”Medicii prescriptori vor avea obligatia generala sa respecte protocoale terapeutice de prescriere a medicamentelor, respectiv rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), pentru medicamente care nu au protocoale terapeutice. Incepand cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui sa respecte avertizarile Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), precum si informatiile puse la dispozitie pe pagina web a CNAS referitoare la faptul ca medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, dupa caz, ca este un produs biologic. Spitalul care nu elibereaza prescriptia medicala necesara la externarea asiguratului va fi sanctionat cu retinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligatiei. O sanctiune similara se aplica si in cazul furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati clinice, inclusiv celor de medicina fizica si de reabilitare”, precizeaza CNAS in comunicatul de presa. De asemenea, pentru medicii de familie nou-veniti intr-o localitate va fi dublata perioada de sustinere din partea casei de asigurari de sanatate, pana la constituirea listei minime de pacienti, respectiv de la 6 la 12 luni. Acelasi contract prevede ca pentru furnizorii de medicamente s-a precizat ca farmacistul isi va putea desfasura activitatea la cel mult trei farmacii aflate in relatie contractuala cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate, dintre care la o farmacie va putea asigura doar continuitatea pe timpul noptii si in zilele libere legale. ”In scopul transparentizarii activitatii, furnizorii de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu vor avea obligatia de a transmite zilnic caselor de asigurari de sanatate contravaloarea serviciilor de ingrijiri efectuate in relatie contractuala cu acestea. Totodata, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii si tipuri de dispozitive”, se mai arata in comunicatul CNAS.

Sursa: economica.net

E.S.