Impozitul pe masini in 2018. Cum se calculeaza, cine plateste,cine este scutit?
Last Updated on 29/01/2018 by Iulian Gavriluta

MasiniPersoanele care au in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru acesta, cu exceptia cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania şi se plateste la bugetul local al unitatii administrativ- teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

Scutiri de la plata impozitului auto

Potrivit actualelor reglementari din Codul fiscal, nu se datoreaza impozitul auto pentru:

 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice/etnice, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea Luptatorilor pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
 • mijloacele de transport ale institutiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 • mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
 • mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 • autovehiculele actionate electric;
 • autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Cum se calculeaza impozitul auto?

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanica, articolul 470 din Codul Fiscal prevede ca impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica, prin inmultirea fiecarei grupe de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

Vehicule inmatriculate

 • motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv: 8 lei/200 cm3
 • motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3: 9 lei/200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv: 18 lei/200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv: 72 lei/ 200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv: 144 lei/ 200 cm3
 • autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3: 290 lei/ 200 cm3
 • autobuze, autocare, microbuze: 24 lei/ 200 cm3
 • alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv: 30 lei/ 200 cm3
 • tractoare inmatriculate: 18 lei/ 200 cm3

Vehicule inregistrate

 • vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3: 2-4 lei/ 200 cm3
 • vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3: 4-6 lei/ 200 cm3
 • vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata: 50-150 lei/an

ATENTIE! In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local. In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Plata impozitului auto

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Sursa: legestart.ro

A.M.