SCUTIRE DE IMPOZIT pentru mai multi salariati de la 1 februarie. Vezi aici lista completa a beneficiarilor dar si conditiile de acordare
Last Updated on 24/01/2018 by Iulian Gavriluta

Cod FiscalDe la 1 februarie, scutirea de impozit in industria IT se va acorda si pentru acei angajati care nu au deloc diploma de licenta, dar sunt inscrisi la facultate (nu neaparat pe zona IT), precum si pentru cei licentiati ai unor programe de studii superioare de scurta durata, conform Ordinului comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017.

 

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018 si va inlocui de la 1 februarie Ordinul comun nr. 409/4.020/737/703/2017.

Pe langa cei care sunt licentiati ai unei forme de invatamant superior de lunga durata sau care au o diploma dupa terminarea ciclului I de studii de licenta, chestiune care e prevazuta si acum in legislatie si care nu se va schimba, la scutirea de impozitul pe venit vor intra si:

 • cei care detin o diploma acordata la finalizarea unei forme de invatamant superior de scurta durata;
 • cei care detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate (nu se distinge intre cele de scurta sau lunga durata, prin urmare, intra si unele si altele).

Fireste, conditia esentiala e ca acesti angajati sa presteze una dintre activitatile din anexa ordinului, altfel neputand beneficia de scutirea de impozit. Și lista aceasta va cunoaste modificari de la 1 februarie, pentru ca doua noi activitati vor figura, in plus fata de cele opt din prezent, pe lista:

 • programator ajutor: activitati de asigurare suport tehnic in realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile;
 • analist ajutor: activitati de asigurare suport tehnic pentru realizarea analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor.

Dupa cum spuneam, celelalte opt ocupatii (si definitiile lor) raman neschimbate: administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic.

Conditiile de acordare a scutirii

In afara de chestiunile enumerate mai sus, celelalte conditii de acordare a scutirii de impozit pe venit nu se schimba de la 1 februarie. Astfel, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (coduri CAEN: 5821, 5829, 6201, 6202 si 6209), vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa ordinului (e vorba de ocupatiile despre care am vorbit mai sus, din februarie, zece la numar);
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga/scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si sunt la facultate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
 • angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
 • veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Atentie! Nici in actualul ordin, nici in noul ordin, nu se prevede obligatia ca respectivii angajati sa fi terminat studii in domeniul IT. Scutirea de impozit se va acorda lunar, ca si pana acum, numai pentru veniturile salariale/asimilate salariilor, in baza unui contract de munca. Asadar, cei care presteaza activitatea de programare ca persoana fizica autorizata, spre exemplu, sau printr-un alt fel de contract decat cel de munca, nu vor beneficia, asa cum nu au beneficiat nici pana acum, de scutirea la impozit.

Ce acte sunt necesare pentru scutirea de la plata impozitului pe venit?

In privinta actelor necesare, noul ordin prevede ca, pentru angajatii care au doar diploma de bacalaureat, iar nu si una de licenta, va trebui furnizata o adeverinta din care sa reiasa ca respectivul chiar urmeaza cursurile unei facultati.

In dosarul de scutire pentru fiecare angajat vor trebui sa se regaseasca urmatoarele documente justificative:

 • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei de studii;
 • adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta, eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata;
 • copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei (in cazul strainilor);
 • adeverinta din care sa reiasa ca angajatul urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, eventual echivalata/recunoscuta, dar nu a absolvit studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta;
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea aceasta;
 • copia cu mentiunea "conform cu originalul" a contractului individual de munca;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Nota: In ordinul care se aplica acum, e prevazuta expres obligatia angajatorilor cu astfel de salariati sa intocmeasca pentru acestia statul de plata separat. Adica exista o prevedere distincta in act care mentioneaza aceasta obligatie. Prevederea cu pricina nu se mai regaseste in ordinul care va intra in vigoare in februarie, dar statul de plata intocmit separat pentru fiecare astfel de salariat cu scutire se regaseste, in continuare, in lista documentelor justificative. Dosarul care cuprinde aceste documente se va pastra, ca si pana acum, la sediul angajatorului in vederea controlului, iar daca angajatorul va alege sa le pastreze in format electronic, atunci ele trebuie sa poarte semnatura electronica extinsa.

Solutia propusa de Guvern pentru salariile diminuate in IT

Asa cum spuneam anul trecut, transferarea contributiilor sociale pentru pensii si sanatate in sarcina exclusiva a salariatului a condus, in cazul unora dintre salariatii din IT, la scaderi de venituri. Pentru ei, scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10% nu a reprezentat un colac de salvare, pentru ca ei oricum sunt scutiti de impozit. Prin urmare, daca angajatorul nu le creste salariile, transferul acestor contributii il suporta acum din propriul net. Pentru cei care lucreaza la stat, deja s-a gasit si pus in aplicare o rezolvare la problema reducerii veniturilor: din ianuarie, au intrat in vigoare majorari salariale de 28,5% faţa de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit. Dar pentru cei de la privat nu exista deocamdata decat o propunere: la finele anului trecut, Guvernul ne-a informat ca a aprobat, prin intermediul unui memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis ai carei beneficiari vor fi firmele cu angajati scutiti de plata impozitului pe venit, deci si cei din zona IT.

A.M.