VIDEO – Politia Locala Buzau: “Locatarii din blocuri si proprietarii de case sunt obligati sa isi faca curat langa imobile”!

politie locala avertizari locatariAvand in vedere prevederile HCL 326/2017, privind masuri edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in municipiul Buzau, politistii locali au actionat pentru prevenirea incalcarii, Art. 2, din hotarare, aducand la cunostinta asociatiilor de proprietari, proprietarilor de gospodarii individuale si cetatenilor care locuiesc in imobile cu doua sau mai multe apartamente, 

 

ca au urmatoarele obligatii cu privire la intretinerea si pastrarea curateniei cladirilor, locuintelor, anexelor gospodaresti, incintelor, imprejmuirilor acestora, arterelor de circulatie, a locurilor publice si a mentinerii esteticii municipiului:

           i) sa pastreze permanent libere caile de acces in imobile si curti interioare, facilitand astfel accesul pompierilor, salvarii, sau altor forme de interventii; in acest sens pe caile de acces se interzice depozitarea oricaror materiale (deseuri, materiale de constructii, marfuri, ambalaje etc);

         j) sa nu depoziteze mobila sau alte bunuri care impiedica dreptul de folosinta a spatiilor comune in condominium.

In urma acestei actiuni au fost depistate si avertizate contraventional un numar de 42 de persoane.

           Nerespectarea acestor obligatii se sanctioneaza contraventional cu avertisment sau amenda cuprinsa intre 500 - 1.000 lei.

E.S.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kb64JWBpOiM&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=uask_thSS-M&feature=youtu.be