ANGAJARI MASIVE la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Aici gasesti ce functii sunt disponibile
Last Updated on 09/01/2018 by Iulian Gavriluta

Angajari asistente medicaleSpitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de: asistent medical debutant - 5 posturi, infirmiera debutanta - 2 posturi, ingrijitoare - 2posturi, brancardier - 1 post, consilier juridic - 1 post, operator date - 2 posturi. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, Judetul Buzau.

Sursa: posturi.gov.ro

A.M.