CRESTE AJUTORUL DE DECES cu peste 1000 lei! Citeste aici care sunt NOILE REGULI de ACORDARE din 2018
Last Updated on 08/01/2018 by Iulian Gavriluta

DecesAjutorul de deces este un drept banesc ce se acorda in cazul mortii unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora. In acest an, potrivit modificarilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariatilor de catre angajator, ca pana acum, ci direct de catre casele de pensii, adica la fel ca in cazul pensionarilor. 

 

Acest ajutor de deces este o suma de bani acordata in termen de trei zile lucratoare persoanei interesate si la cererea acesteia, pentru decesul unui asigurat (salariat sau pensionar) sau a unui membru de familie al acestuia. Pana la inceputul acestui an, ajutorul de deces pentru salariati era acordat de catre angajatori, dar, odata cu modificarile aduse Legii pensiilor, acest ajutor este acordat direct tot de catre casele de pensii.

Valoarea ajutorului de deces se majoreaza, dupa cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei in cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului si cu peste 500 de lei in cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie). Concret, din 7 ianuarie 2018, pentru decesul asiguratilor se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Ajutorul se achita, potrivit datelor ce se gasec pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), unei singure persoane, care poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau orice persoana care poate dovedi cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dar numai daca nu exista o alta solicitare din partea persoanelor de mai sus. In prezent, plata ajutorului de deces este facuta de catre casa teritoriala de pensii, indiferent daca persoana decedata era angajata sau la pensie. In cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul se plateste acestora din urma. CNPP precizeaza faptul ca un membru al familiei este considerat sotul sau sotia, copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei si parintii sau bunicii oricaruia dintre soti.

Copiii trebuie sa indeplineasca o conditie de varsta, si anume trebuie sa fie in varsta de maximum 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, dar fara sa depaseasca varsta de 26 de ani. De asemenea, in lista membrilor de familie sunt inclusi si copiii aflati in intretinere, indiferent de varsta acestora, daca acestia nu sunt apti de munca din cauza unor probleme de sanatate intervenite inainte de implinirea varstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Actele necesare acordarii acestui ajutor sunt, conform datelor furnizate de CNPP, urmatoarele:

  • cerere pentru acordarea ajutorului;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt şi data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata (original).

Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie sa fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar dupa ce se efectueaza plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va inscrie mentiunea "Achitat".

A.M.