SE CAUTA MANAGER pentru o importanta institutie medicala din judetul Buzau. Detalii aici
Last Updated on 02/01/2018 by Iulian Gavriluta

ConcursConsiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordin MS Nr.1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica.  Concursul  se va desfasura la sediul unitatii din Orasul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17, in perioada 11.12.2017 – 06.02.2018, desfasurandu-se in 2 etape :

 

 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc pe data 19.01.2018, ora 10.00, etapa eliminatorie ;
 • Etapa de sustinere si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Orasenesc Nehoiu, pe baza temelor-cadru, la data de 31.01.2018 , ora 10:00.

Concursul  se va desfaşura conform urmatorului calendar de desfasurare:

 • Data publicarii: sediu spital, pagina de internet spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sanatatii        11.12.2017 .
 • Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 18.01.2018 , ora  10.00
 • Data verificarii dosarelor  19.01.2018 , ora 10.00
 • Data afisarii rezultatului selecţiei de dosare     22.01.2018, ora 10.00
 • Data limita de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 23.01.2018 , ora 12.00
 • Data afisarii rezultatului solutionarii contestaţiilor privind verificarea dosarelor 25.01.2018 ,  ora 12.00
 • Publicarea proiectelor de management 26.01.2018,  ora 12.00
 • Data sustinerii publice a proiectului de management 31.01.2018,  ora   10.00
 • Data afisarii rezultatului probei de susţinere publica a proiectului de management      01.02.2018, ora 12.00
 • Data limita de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere publica a proiectului de management 02.02.2018, ora 12.00
 • Data afisarii rezultatului solutionarii contestaţiilor privind proba de sustinere publica a proiectului de management 05.02.2018, ora 12.00
 • Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 06.02.2018, ora 14.00

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ, urmatoarele criterii :

– cunosc limba romana scris si vorbit ;

– sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;

– sunt absolventi ai unor cursuri de perfeclionare in management sau

 management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al

 ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in

 management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii.

– au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;

– nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie,situatiei in care a intervenit reabilitarea.

– sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic).

– nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii .

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :

– cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze ;

– copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen

de valabilitate;

– copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;

– copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management prevazute anterior , ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie deinvatamant superior acreditata, potrivit legii ;

– curriculum vitae ;

– adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;

– cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– adeverinta din care rezulta ca este apt medical,fizic si neuropsihic;

– declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989 ;

– copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, dupacaz;

– proiectul de management realizat de candidat ;

– declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat ;

– declaratie pe propria raspundere ca in ultimi trei ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat ;

-declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere;

-chitanta de plata a taxei de participare la concurs,in cuantum de 100 lei,care va achitata in numerar la casieria unitatii.

Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului Orasenesc Nehoiu pana la data de    18.01.2018 , ora 10.00.

A.M.