NOUTATE! Din ianuarie 2018, ANAF, ITM, ISU si Protectia Consumatorului NU MAI POT DA AMENZI la prima abatere
Last Updated on 01/01/2018 by Iulian Gavriluta

AmenziDin 17 ianuarie 2018, firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi amenzi de la inspectorii ANAF, ITM, ISU sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu conditia sa remedieze problema in maxim 90 de zile calendaristice.Legea prevenirii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial si va intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie 2018.

 

Ce prevede legea?

1. In cazul constatarii savarsirii uneia dintre contraventiile care vor fi stabilite prin Hotarare de Guvern, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la care anexeaza un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi si nu se aplica sanctiuni contraventionale complementare. Termenul maxim in care contravenientul are posiblitatea sa remedieze neregulile constatate este de 90 de zile calendaristice de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii

2. In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, autoritatea/institutia publica cu atributii de control are obligatia sa reia controlul. Daca se constata neindeplinirea de catre contravenient a obligatiilor legale conform masurilor de remediere stabilite, in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contraventionale

3.In cazul in care, in termen de 3 ani de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul savarseste din nou aceeasi contraventie, sunt direct aplicabile prevederile legale in vigoare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. Lista contraventiilor se va stabili prin Hotarare de Guvern, termenul-limita pentru adoptarea actului fiind 15 ianuarie 2018.

Potrivit legii, toate autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia, corespunzator domeniilor aflate in responsabilitatea acestora, ca, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni special dedicate informarii publice privind:

a) legislatia in vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor;

b) drepturile si obligatiile acestor autoritati/institutii publice in desfasurarea activitatilor de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si drepturile si obligatiile persoanelor care sunt supuse acestor activitati;

c) indicarea, distinct, a faptelor contraventionale pentru care autoritatea/institutia publica are competente de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si/sau a altor masuri aplicabile

De asemenea, autoritatile/institutiile publice cu atributii de control, potrivit domeniilor de competenta, au obligatia sa indrume persoanele interesate in vederea unei aplicari corecte si unitare a prevederilor legale.

A.M.