BUZOIENI, PLATA CONCEDIILOR MEDICALE se va SCHIMBA de la 1 ianuarie 2018
Last Updated on 28/12/2017 by Iulian Gavriluta

concedii medicaleReglementarile privind contributia la fondul pentru plata concediilor medicale se modifica incepand cu 1 ianuarie 2018. Sunt asigurati prin efectul legii salariatii pentru care contributia la fondul de concedii si indemnizatii este platita de angajator si cuprinsa in contributia asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.  

Modificarea majora priveste posibilitatea altor persoane fizice ce realizeaza venituri sa se asigure pentru contributii si pentru concedii medicale. De exemplu, persoanele fizice ce realizeaza activitati independente, cele ce incaseaza drepturi de autor, cele ce desfasoara activitati agricole, cele ce incaseaza venituri din contracte civile platesc contributie la sanatate, in conditiile OUG nr. 79/2017, dar nu beneficiaza de concedii medicale. Și aceste persoane pot sa se asigure pentru concedii medicale prin semnarea unui contract de asigurare. Venitul minim la care se pot asigura aceste persoane este salariul minim brut pe economie, dar nu mai mult de 12 ori salariul minim, iar plata contributiei este in procent de 1% din venitul brut asigurat. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

  • realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
  • realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. a), de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
  • beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Aceste persoane sunt conditionate de plata unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cota de 1%, aplicata asupra venitului lunar ales inscris in contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pe baza de declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii, pentru a beneficia de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate sa incheie contractul de asigurare prevazut la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: economica.net

A.D.