Comisie judeteana speciala pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene – initiativa vicepresedintelui CJ Buzau Adi Petre
Last Updated on 22/12/2017 by Iulian Gavriluta

Adrian PETRE CJ BZIn ultima sedinta ordinara a CJ Buzau s-a aprobat organizarea Comisiei speciale judetene pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene, la initiativa vicepresedintelui CJ Adrian Petre. Comisia are urmatoarea componenta: Presedinte- Petre Adrian - Robert - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Buzau; Membrii:

 Mihai Laurentiu Gavrila - Secretarul Judetului Buzau; 3 consilieri judeteani; 6. - Iulian Petre - Director executiv al Directiei pentru administrarea patrimoniului si investitii; 7. - Romeo Popescu - Sef birou la Directia pentru administrarea patrimoniului si investitii; Liviu Olaru - consilier la Directia juridica si administratie publica locala; Catalina Nicolae - consilier la Directia pentru administrarea patrimoniului si investitii. Secretariatul Comisiei speciale se va asigura de doamna Raican Viorica, inspector de specialitate la Directia juridica si administratie public locala. Comisia prevazuta la art. 1 va functiona pe durata mandatului 2016-2020 si are urmatoarele atributii principale: monitorizeaza si verifica activitatea de sistematizare a circulatiei pe drumurile judetene, din punct de vedere al asigurarii fluentei circulatiei rutiere, apararii vietii si integritatii participantilor la trafic, protectia mediului inconjurator; evalueaza fluxurile de transport de persoane si marfuri pe drumurile judetene si propune Consiliului Judetean Buzau elaborarea de studii de specialitate care sa se pronunte si asupra evolutiei acestora; analizeaza proiectul programului judetean de transport prin curse rutiere de persoane prin servicii regulate, exprimand un aviz cu character consultativ; initiaza intalniri cu operatorii de transport rutier pentru persoane. In colaborare cu biroul de specialitate al Consiliului Judetean Buzau si prezinta plenului informari/concluzii; organizeaza intalniri cu Agentia Teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane Buzau, Inspectoratul judetean de politie, alte organisme implicate in transportul de nivel judetean precum si cu primarii Unitatilor administrativ-teritoriale in vederea clarificarii/formularii de propuneri de solutionare a unor probleme privind traficul pe drumurile judetene; monitorizeaza si evalueaza amplasarea intersectiilor pe drumurile judetene, a statiilor pentru calatori in transportul judetean prin servicii regulate sau curse speciale, a parcarilor, facand propuneri de imbunatatire si eficientizare pe aceste segmente; avizeaza organizarea unor actiuni in zona drumurilor judetene sau pe drumul judetean; evalueaza oportunitatea si eficienta lucrarilor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara de nivel Judetean (drumuri judetene) in corelare cu programele de dezvoltare economico-sociale a localitatilor si judetului, cu planurile de urbanism si amenajare a judetului; monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati si elevilor de catre operatorii de transport prin servicii regulate sau curse speciale, facand propuneri sau sesizand organismele cu competente de control si decizie pe segmentul mentionat; monitorizeaza si evalueaza aplicarea si respectarea Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice judetene a vehiculelor cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia indeplineste si alte atributii in baza mandatului expres incredintat de plenul Consiliului Judetean Buzau si poate initia, prin Presedinte care are calitatea de consilier judetean, proiecte de hotarare. Comisia se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la initiativa Presedintelui Comisiei prin convocarea secretarului desemnat. Sedinta se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor iar hotararile se iau prin consens. La sedintele Comisiei pot participa in calitate de invitati, reprezentanti ai unor autoritati si institutii publice cu atributii in domeniu, Institutia Prefectului - Judetul Buzau, precum si specialisti in domeniul din afara Consiliului Judetean Buzau. Comisia speciala a Judetului Buzau pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene functioneaza pe perioada ramasa din mandatul 2016-2020.

I.G.