LIVE – UPDATE – S-A VOTAT, IMPOZITE MAI MARI CU 10% din 2018. Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei Ciprian A INTERZIS Episcopului din Soroca sa vina la Primaria Buzau. SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau. Peste 30 de proiecte aflate pe ordinea de zi (FOTO/VIDEO)
Last Updated on 18/12/2017 by Iulian Gavriluta

CLM 1Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, 18 decembrie 2017, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau , situat in municipiul Buzau , strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala 13).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

 

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului  Buzau pe anul 2017;

2.- proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de Infratire și Cooperare intre Municipiul Buzau, judetul Buzau din Romania și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova ;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unitatilor de invatamant din municipiul Buzau cu rezultate deosebite in domeniul incluziunii sau in domeniul performantelor scolare;

4.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Sportiva Fotbal Club Galactic Buzau in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local a VI-a editie a Trofeului "Buzaul Sportiv" de iarna, 21 - 23 decembrie 2017;

5.- proiectul de hotarare privind stabilirea listei bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea Municipiului Buzau sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local a caror paza se asigura de Directia de Politie Locala Buzau ;

6.- proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare str. Maior Aviator Ioan Peneș, str. Aerodromului și Intrarea Aviatiei din municipiul Buzau ”;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare str. Maior Aviator Ioan Peneș, str. Aerodromului și Intrarea Aviatiei din municipiul Buzau ”;

8.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare Șoseaua Pogonele, tronson cuprins intre S.C. Romrecycling S.R.L. și limita U.A.T. Municipiul Buzau ”;

9. proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Construire monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman in incinta Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzau

10.- proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzau , precum si in cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzau;

11.- proiectul de hotarare privind aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta și asistenta pentru finalizarea procesului de solutionare a tuturor notificarilor depuse in temeiul Legii nr. 10/2001;

12.- proiectul de hotarare privind aprobarea majorarii onorariului avocatului colaborator Ionescu Gabriela;

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare in anul 2018 pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau ;

14.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzau ;

15.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzau;

16.- proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzau;

17.- proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al Societatii Comerciale Trans Bus S.A. Buzau, prin aport in numerar;

18.- proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social si modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societatii Comerciale "Piete, Targuri și Oboare" S.A. Buzau ;

19.- proiectul de hotarare pentru majorarea indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie al Societatii Comerciale " Piete, Targuri si Oboare S.A.  Buzau ;

20.- proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale;

21.- proiectul de hotarare privind subventionarea din bugetul local al municipiului Buzau pe anul 2018 a Fundatiei pentru copii “Sf. Sava de la Buzau ”;

22.- proiectul de hotarare pentru aprobarea aderarii comunei Cernatesti, judetul Buzau , prin Consiliul Local al comunei Cernatesti, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara " Buzau - Maracineni";

23.- proiectul de hotarare privind aprobarea unor facilitati de transport in comun cu autobuzele Societatii Comerciale ”Trans - Bus” S.A. Buzau pentru unele categorii de persoane cu venituri pana la nivelul salariului minim brut pe economie, cu domiciliul in Municipiul Buzau”;

24.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activitatii de transport public in regim de taxi sau inchiriere, precum si de dispecerat taxi in municipiul Buzau ;

25.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spatiilor verzi in municipiul Buzau ;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului situata in municipiul Buzau , b-dul Nicolae Balcescu, bloc C1 Centru, parter;

27.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a unor imobile reprezentand terenuri si terenuri cu constructie, situate in municipiul Buzau , strada Haiducului numerele: 2, 4, 6, 8, 11, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau ;

28.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a unui imobil reprezentand teren cu constructie, situat in municipiul Buzau , strada Dreapta nr. 26, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

29.- proiectul de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini a doua terenuri situate in municipiul Buzau , zona Parcul Tineretului, tarlaua 32;

30.- proiectul de hotarare pentru aprobarea declansarii procedurii de achizitie de pe piata libera a unor imobile de locuinte care vor avea destinatia de locuinte sociale;

31.- proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii terenului situat in aleea Dumbrava nr. 9 bis din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului  Buzau ;

32.- proiectul de hotarare pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat in proprietatea privata a municipiului Buzau ;

33.- alte probleme ale activitatii curente.

Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

A.M.

UPDATE 3 -Batranii din Centrul social "Al. Marghiloman" vor fi transferati in curand in centrul din localitatea Mihailesti.

UPDATE 2 - A fost votat proiectul de hotarare prin care impozitele locale vor fi marite cu 10% incepand cu anul 2018.

UPDATE 1- Episcopul din Soroca si-a dorit sa fie prezent astazi, la sedinta ordinara a CLM Buzau in care printre pricipalele puncte pe ordinea de zi era si aprobarea proiectului de hotarare privind infratirea Municipiului Buzau cu Raionul Soroca din Republica Moldova. Arhiepiscopul Buzaului Si Vrancei Ciprian A INTERZIS vizita acestuia in Primaria Buzau.

CLM 2