Guvernul umbla la salarii! Ce se intampla in 2018 cu lefurile profesorilor si ale cadrelor medicale? Toate detaliile le citesti aici
Last Updated on 07/12/2017 by Iulian Gavriluta

Bani 2Guvernul a aprobat in sedinta de ieri, 6 decembrie un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice.

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizatiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizatie va fi exceptata in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%. In ceea ce priveste acordarea sporurilor, documentul aprobat de Guvern stabileste prorogarea panala 1 martie 2018 a prevederilor care conditioneaza incadrarea sporurilor in limita de 30% pentru personalul din sistemul sanitar. Incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar si de asistenta sociala, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca se va determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanatatii pana la data de 1 martie 2018, fara a depasi limita de 30%. Tot din luna martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar, determinarea drepturilor salariale aferente activitatii prestate in linia de garda, a sporului pentru activitatea prestata in ture, a sporului acordat pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica si de sarbatorile legale si a sporului pentru munca prestata in timpul noptii se va face conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern vizeaza si clarificarea salarizarii garzilor obligatorii efectuate de medici in afara programului normal de lucru de la funcţia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana. In ceea ce priveste domeniul educatiei, noul act normativ reglementeaza modalitatea de aplicare a sistemului de plata cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control, prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, Guvernul a aprobat acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2018, a unei majorari salariale de 28,5% faţade nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiazade scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salarialade 25% incepand cu 1 ianuarie 2018 fatade nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. Pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat si pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificarii unei functii similare in platala nivelul institutiilor subordonate, in situatia in care aceasta nu existain cadrul aceleiasi institutii/autoritati publice, in vederea eliminarii dificultatilor existente in prezent la stabilirea modalitatii de salarizare. Completarile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice au fost facute si pentru sprijinirea implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile. In acest sens s-a stabilit:

  • eliminarea conditiei de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel incat vor primi majorarea salarialatoate persoanele nominalizate in echipe de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;
  • personalul angajat in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile va fi platit conform conditiilor din ghidul solicitantului;
  • conditiile de infiintare a posturilor in afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cat si procedura de recrutare si selectie a persoanelor, precum si criteriile pe baza carora se stabileste procentul de majorare salarialase realizeazape baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) care se aprobaprin hotarare a Guvernului;
  • Clarificarea acordarii majorarii de 25% atat pentru presedinţii, cat si pentru vicepresedinţii consiliilor judeţene, respectiv pentru primarii si viceprimarii unitaţilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Documentul adoptat de Guvern are in vedere si stimularea personalului care gestioneazafonduri comunitare, prin stabilirea majorarii salariale de pana la 35%, fata de maxim 25% cat prevede legea in prezent. Aceasta majorare se va acorda in baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE si aprobat prin hotarare a Guvernului. In ceea ce priveste indemnizatia de hrana, aceasta se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului au fost corectate si unele salarii de bazain vederea respectarii corelatiilor intre functii.

A.D.