Cum, cand si ce vor primi elevii buzoieni la gustarea din pauza mare ? Vezi aici programul de distribuire al produselor prinse in programul national
Last Updated on 05/12/2017 by Iulian Gavriluta

LAPTE CORNProgramul national pentru acordarea de produse lactate si de panificatie elevilor din invatamantul primar si gimnazial, precum si prescolarilor din unitatile de invatamant de stat si private, reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002 si, respectiv Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2010, au incetat in forma reglementata, urmare a Hotararii Guvernului nr.

640/2017 emisa in baza Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene.

In aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, Comisia judeteana pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, constituita prin Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr. 592/2017, s-a intrunit in sedinta la sfarșitul lunii trecute, a fost informata de catre Consiliul Judetean Buzau ca s-a finalizat procedura  de negociere si ca s-au incheiat contractele de aprovizionare si distributie a produselor, in cadrul Programului pentru scoli, cu urmatorii furnizori:

Pentru produse de panificatie :

SC BOROMIR PROD SA , cu sediul in municipiul  Buzau;

SC COMERCIAL SARAMIS SRL  cu sediul in Gheraseni, judetul Buzau.

Pentru fructe :

SC ELCOMER ACHIZITII SRL, cu sediul in sat Nicolesti, comuna Puiesti, judetul Buzau; 

Pentru produse lactate :

S.C. MERIDIAN SRL , cu sediul in municipiul Rm. Sarat.  

Transportul si distributia produselor la scolile de stat si private pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial si pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore a inceput din data de 13 noiembrie 2017.

Perioada contractuala este cuprinsa intre 13 noiembrie 2017 - 28.02.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la finalizarea procedurii de licitatie publica care se va organiza dupa aprobarea ordinului comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind aprobarea documentatiei standardizate de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru de furnizare a fructelor, produselor lactate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei . 

Graficul de distribuire al produselor din cadrul Programului sunt:

Luni si marti – mar cu covrigi/ biscuiti ;

Miercuri si joi – lapte cu corn/baton ;

Vineri – produse lactate (iaurt) cu corn/baton    

Programul se adreseaza unui numar de 44.849 beneficiari.       

A.M.