Luni, 27 ianuarie are loc Sedinta Ordinara a Colegiului Prefectural Buzau. Iata ordinea de zi!

Colegiul 3Potrivit ordinului semnat de Prefectul Judetului Buzau, Carmen ICHIM, se convoaca in sedinta ordinara, Colegiul Prefectural al Judetului Buzau, la data de 27.11.2017, ora 11.00 . Lucrarile sedintei vor avea loc in Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judetean Buzau.

 

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Raport privind activitatile desfasurate pentru prevenirea, descoperirea si combaterea actelor si faptelor care au ca efect evaziunea fiscala. Prezinta: Orsa Valentin –Sef administratie, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau
  2. Raport privind activitatile desfasurate de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau in anul 2017. Prezinta: Marin Stefan – Comisar sef de politie, Coordonator al Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau
  3. Raport privind activitatea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau referitoare la inregistrarea sporadica si sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Prezinta: Badicu Olimpia – Director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau
  4. Informare privind managementul deseurilor municipale in judetul BuzauPrezinta: Marin Mirela – Director executiv, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau
  5. Raport privind derularea Programelor Nationale de Sanatate finantate din bugetul Fondului Natonal Unic de Asigurari Sociale de Sanatate la nivelul judetului BuzauPrezinta: Alexandru Raluca – Presedinte – Director general, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau
  6. Activitatea de voluntariat – domenii si sectoare de actiune comune serviciilor publice deconcentrate. Prezinta: Gavaneanu Viorel – Inspector sef, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau
  7. Informare privind productiile agricole realizate in anul agricol 2017-2018, fata de cele programate, la nivelul judetului BuzauPrezinta: Florea Cosmin – Director executiv, Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau
  8. Diverse.

La lucrarile sedintei participa membrii Colegiului Prefectural al Judetului Buzau, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 263/04.05.2017, cu modificarile si completarile ulterioare si invitatii prevazuti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judetului Buzau, impreuna cu Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economica, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situatii de Urgenta, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, prin inregistrare si comunicare membrilor colegiului.

E.S.