Daca se vrea, se poate… Investitie de peste 1 900 000 lei pentru reabilitarea uneia dintre cele mai vechi sectii a Spitalului Judetean Buzau

Sp GarlasiSe aproba promovarea proiectului „Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.

 

1 „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operatiunea B - Cladiri Publice, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. Se aproba bugetul proiectului „Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”, in cuantum de 1.957.725,66 lei (inclusiv TVA), prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. Consiliul Judetean Buzau işi asuma urmatoarele responsabilitati financiare in implementarea proiectului: 

  • contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 23.539,80 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”; 
  • cheltuielile neeligibile ale proiectului in cuantum de 780.735,6O Iei.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetele proprii al Judetului Buzau. Consiliul Judetean Buzau işi asuma responsabilitatea asigurarii resurselor financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

E.S.