Consilierii judeteni convocati in SEDINTA ORDINARA, luni 27 noiembrie. Citeste aici care sunt cele peste 30 de proiecte aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 22/11/2017 by Iulian Gavriluta

Sedinta Consiliul JudeteanPrin  Dispozitia nr.733/20.11.2017 Consiliul Judetean Buzau este convocat in sedinta ordinara luni, 27 noiembrie 2017, ora 09:00. Proiectele de hotarare care vor fi supuse spre aprobare in sedinta ordinara din 27 noiembrie 2017:

 

1. Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Muzgoci Constantin Doru si declararea ca vacant a unui mandat de consilier judetean

2. Validarea mandatului de consilier judetean al domnului BUSCU ALEXANDRU

3. Aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016 – forma actualizata 2

4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2017

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienti de Vedere Buzau

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzau

9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Judetean Buzau

10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau

11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

12. Stabilirea preturilor medii ale produselor agricole si a valorii masei verzi pe hectar pajiste pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judetului Buzau

13. Stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Buzau si al institutiilor si serviciilor publice de interes judetean – forma actualizata

14. Aprobarea preluarii, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, a Caminului pentru persoane varstnice din comuna Vintila Voda, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintila Voda

15. Aprobarea unor masuri organizatorice in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

16. Aprobarea Acordului de colaborare intre Consiliul Judetean Buzau, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau si Fundatia „SERA ROMANIA”

17. Aprobarea modificarii Planului de Actiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Buzau 2014-2020

18. Aprobarea promovarii proiectului „Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 „Operatiunea B – Cladiri Publice”

19. Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etica si integritate in Consiliul Judetean Buzau”, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 2 – „Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice”

20. Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire sala multifunctionala cu gradene si functiuni conexe pentru persoanele cu dizabilitati” – municipiul Buzau, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finantare prin Programul national de constructii de interes public sau social, derulat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. SA

21. Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii ”Expertiza tehnica cladiri proprietatea publica a judetului Buzau – Centrul Militar Judetean Buzau, strada Bistritei, nr. 45, Buzau si a masurilor de interventie asupra cladirilor

22. Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Buzau

23. Aprobarea Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice judetene a vehiculelor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si exercitarea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre imputernicitii Consiliului Judetean Buzau

24. Actualizarea componentei si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judetean Buzau

25. Aprobarea unor modificari in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

26. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Bibliotecii judetene „V.Voiculescu” Buzau

27. Aprobarea modificarii unor posturi din statul de functii al Muzeului Judetean Buzau;

28. Aprobarea modificarii numarului de personal, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Buzau

29. Aprobarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau – forma actualizata

30. Aprobarea organizarii concursului de proiecte de management la Biblioteca judeteana „V.Voiculescu” Buzau

31. Prorogarea termenului de numire temporara in functia de conducere de Director al Bibliotecii judetene „V. Voiculescu” Buzau a domnului BASCEANU MARIUS – MIHAIL

32. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzau si a masurilor organizatorice ulterioare acestuia

33. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul judetean Buzau si a masurilor organizatorice ulterioare acestuia

34. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau si a masurilor organizatorice ulterioare acestuia

35. Inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zarnesti Slanic – Buzau, Aldeni – Buzau si retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL

36. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Caldarasti – Buzau si retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

37. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni si retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

38. Acordarea de premii speciale elevilor din Judetul Buzau care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale in anul scolar 2016-2017, precum si profesorilor coordonatori

39. Acordarea unui titlu de „Cetatean de onoare al Judetului Buzau”

E.S.