VIDEO – Se pregăteşte colonizarea României? Proiect antinaţional de hotărâre de guvern în dezbatere publică
Last Updated on 13/11/2017 by Iulian Gavriluta

REFUGIATIVineri 27.10.2017 Ministerul Administraţiei şi Internelor a pus în dezbatere publică un proiectul de Hotărâre de Guvern care vine să completeze “Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România” astfel România urmează să primească 40 de refugiaţi direct din Turcia, adică nu doar din Uniunea Europeană, pentru ajutorarea ţărilor partenere din cadrul U.E., ci să spunem aşa “direct de la sursă”.

Din punct de vedere legal se pun bazele unui precedent juridic prin care statul Roman să preia “refugiaţi” de oriunde din lume. Ar trebui să avem în vedere că de curând a mai apărut o criză a refugiaţilor în zona Indiei.

Preluarea a 40 refugiaţi din Turcia a fost stabilită ca obiectiv pentru anul 2018, în cadrul şedinţei din 11 august 2017 a Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România (Comitetul de relocare), care este un organ consultativ, compus din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi MAI.

“Prezentul proiect de act normative prevede stabilirea cotei de relocare corespunzătoare anului 2018, respectiv 40 de refugiaţi de origine siriană, aflaţi provizoriu în Turcia. Cota pentru anul 2018 a fost stabilită în cadrul şedinţei din data de 11.08.2017, a Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România, organ consultativ, compus din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Afacerilor Interne. Propunerea are în vedere priorităţile de relocare ale Uniunii Europene, liniile de politică externă ale României în domeniu şi necesităţile internaţionale de relocare a refugiaţilor stabilite de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR)” se precizează în nota de fundamentare a Hotărâri pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea de refugiaţi în România.

Textul propriu-zis este următorul:

Guvernul României adopt prezenta hotărâre:

Articol unic

Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi

completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin.(13), cu

următorul cuprins:

„(13) România acceptă în cursul anului 2018 un număr de 40 de refugiaţi în nevoie de

relocare.”

2. La articolul 5, după alineatul (10), se introduce un nou alineat, alin. (11), cu

următorul cuprins:

„(11) La stabilirea numărului de refugiaţi în nevoie de relocare prevăzut la art.31 se ţine

cont de deciziile prevăzute la alin.(9).”

PRIM – MINISTRU

MIHAI TUDOSE

“- completarea art.5 cu un nou alineat, alin.(11) astfel încât să rezulte fără echivoc faptul că la stabilirea numărului de refugiaţi în nevoie de relocare se ţine cont de deciziile Comitetului de relocare” – se precizează în nota de fundamentare a Hotărâri pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea de refugiaţi în România.

Mergând pe firul legi observăm că prezenţa Hotărâre vine să completeze şi să clarifice aspecte ale unei alte Hotărâri de Guvern anume HG nr 1596 din 2008 acesta este dată în temeiul Legii nr. 122/2006 în acest moment avem o primă revelaţie. Legea 122/2006 a fost amendat, în special, în ultimi 5 ani cu o avalanşă de ordonanţe. Legea 122/2006 nici nu îşi mai justifică numele de Lege “privind azilul în România” ci este o adevărată lege de colonizare de care chiar şi Imperiul Român ar avea motive să fie gelos. Mai mult, citind cu groază cele 152 de articole care se întind în peste 100 de păgân descoperim că aceasta este în fapt o lege de înlocuire. Degeaba “sperau” tineri “liberi şi deschişi la minte” că dacă ei vor pleca în ţară va rămâne doar “hoţii de la PSD singuri”, se pare că respectivi “băieţi deştepţi” au pus la care prin 122/2008 şi HG 1596 un întreg mecanism infernal pentru a aduce pe plantaţiile “baronilor” atâtea “negrişori” cât vor avea nevoie moşiile lui Dragnea şi Năstase. S-ar putea ca în curant sloganul “vrem o ţară că afară” să devină o realitate acolo unde nimeni nu se aştepta: patrule musulmane pe străzile Bucureştiului, Timisoarei, Clujului, Aradului, violuri, atentate teroriste, etc.

Citind legea în cauza observăm că ea cuprinde control Constituţiei ca pe teritoriu României pot fi Colonizate Popoulati străine:

“Art 1 litera l) persoane strămutate – cetăţeni ai ţărilor terţe sau apatrizi care au fost nevoiţi să îşi părăsească ţările ori regiunile de origine sau au fost evacuaţi, în special ca răspuns al apelului organizaţiilor internaţionale, şi care nu se pot întoarce în condiţii de siguranţă datorită situaţiei care persistă în acea ţară, care se pot încadra în domeniul de aplicare a art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva sau a altor instrumente naţionale ori internaţionale pe care România este obligată să le respecte, prin care se acordă protecţie internaţională, în special:

m) flux masiv – sosirea în Uniunea Europeană a unui număr mare de persoane strămutate care vin dintr-o ţară sau dintr-o zonă geografică specifică, indiferent dacă sosirea lor în Uniunea Europeană a fost spontană ori ajutată;”

În ciuda unor zvonuri care circulă, şi care încearcă să acrediteze ideea că: “refugiaţii nu vor rămâne aici” textul de lege vine şi stabileşte clar, ca odată ce ne-am procopsit cu ei nu mai scăpăm decât dacă au făcut acte teroriste sau infracţiuni deosebit de grave.

ART. 6

Nereturnarea

(1) Împotriva solicitantului de azil nu pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forţată de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

(2) Persoana care a fost recunoscută ca refugiat sau căreia i s-a acordat protecţie subsidiară este protejată împotriva expulzării, extrădării ori returnării în ţara de origine sau în orice stat în care viaţa ori libertatea să ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supusă la torturi, tratamente inumane ori degradante

În mediul online şi nu doar se ridica apăsătoare întrebarea de ce nu sunt returnaţi cei care au trecut graniţa ilegal, cei care şi-au ridicat tabere ilegal şi locuiesc clandestin, răspunsul legea e lege vorba anticilor “dura lex e lex”

ART. 11

Cauză de nepedepsire

Nu se pedepsesc faptele de intrare sau şedere ilegală pe teritoriul României, comise de persoanele cărora li s-a acordat o formă de protecţie conform prezentei legi.

Prin prezenta lege oricine e invitat să treacă graniţa României, eventual putem desfiinţa de tot grăniceri, deoarece oricine trece graniţa ilegal (eventual cu un pachet de ţigări în spate) tot ce trebuie să facă e să strige puţin “refugei,refugei” şi cu asta basta.

Legea imigrări abordează chiar şi “identitatea de gen”, înţelegem din text ca persoane care s-au născut cu un sex şi se considera aparţinând altuia, poate fi catalogată ca, “ solicitant care necesită garanţii procedurale speciale” :

Art.2 alin. b^1) solicitant care necesită garanţii procedurale speciale – solicitant de protecţie internaţională a cărui capacitate de a beneficia de drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezenţa lege este limitată ca urmare a unor circumstanţe individuale care se pot datora, printre altele, vârstei, sexului, orientării sexuale, identităţii de gen, unei dizabilităţi, unei boli grave, unor afecţiuni sau tulburări mentale sau ca urmare a torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, fizică sau sexuală etc.;

Toată această lege infernală, cu toate modificările ei ulterioare a fost luată fără înştiinţarea opiniei publice care aparent doar acum a fost invitată să îşi spună părerea despre adăugarea unor virguliţe. Într-un dispreţ total faţă de Constituţie legea abordează chiar şi zisa “integrare” a refugiaţilor, aceasta în fapt denunţa intenţia de colonizare. Astfel dacă refugiaţi sunt aduşi aici doar pe o perioadă “scurtă” până la finalizarea războiului din Siria, la ce foloseşte “integrarea”, că doar nu vrem să returnăm românaşi integraţi înapoi într-o zonă cu clima aspră de desert?

ART. 12^1

Pregătirea personalului

(1) Inspectoratul General pentru Imigrări asigură pregătirea specifică a personalului cu competenţe în domeniul azilului şi integrării, prin programe de formare la locul de muncă şi de pregătire în cadrul instituţiilor de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest scop sunt luate în considerare resurse relevante de pregătire, inclusiv cele dezvoltate de BESĂ.

ART. 20

Drepturile beneficiarilor unei forme de protecţie

(1) Recunoaşterea statutului de refugiat sau acordarea protecţiei subsidiare conferă beneficiarului următoarele drepturi:

n) să participe, la cerere, la programele de integrare şi să fie cazat în centrele Oficiului Român pentru Imigrări, în condiţiile stabilite de lege;

ART. 146

Acordarea dreptului de şedere pe termen lung

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate aproba beneficiarului protecţiei internaţionale, în timpul şederii sale pe teritoriul României, în funcţie de gradul integrării sale în societate, acordarea dreptului de şedere pe termen lung, în condiţiile reglementărilor privind regimul străinilor în România. În acest sens, străinul este exceptat de la obligativitatea prezentării documentului de călătorie emis în baza formei de protecţie acordate.

În fapt “integrarea” este cuvântul cheie, deoarece pregătirile făcute cu grijă demnă de o cauză mai bună, încă din anii 2008-2009 de anumite ong-uri arata un plan solid bine pus la punct ce urmăreşte subminarea Constituţiei şi a suveranităţi poporului român şi înlocuirea noastră cu alogeni aduşi din alte state. Prima problemă este a aşa zişilor “refugiaţi sirieni” dintre cei strămutaţi din Grecia şi Italia în România doar o parte din ei sunt din Siria restul sunt din Yemen, Irack, Republica Centrafricana şi Etiria mai recent e posibil avem şi persoane din Etiopia deşi informaţia nu este încă confirmată oficial.

Aceste persoane urmează a fi colonizate în Bucureşti, Timişoara, Rădăuţi, Giurgiu şi Maramureş unde aceştia se bucura deja de un program de “integrare”.

Trei Asociaţii au redactat în 2009 un ghid care „se adresează în mod direct străinilor din ţări terţe care au un drept de şedere în România sau care urmează să obţină un astfel de drept în viitor.”, cu numele „Bun venit în România!”

Încă de la început suntem informaţi: „Prezentul ghid de informare este rezultatul eforturilor a trei organizaţii neguvernamentale:ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi,Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei-SAH ROM şi Fundaţia SOROS România” La pagina 14 broşura care are şi girul “Ministerul Administraţiei şi Internelor”, direcţiile: “Oficiul Roman pentru Imigrări”, “Direcţia Schengen” precizează „Preocuparea statului român faţă de străinii cu drept de şedere în România sau care vor să dobândească acest drept este tradusă în servicii directe (la ghişeu), cursuri gratuite şi programe de integrare socială şi culturală”

La pagina 15 descoperim un întreg capitol dedicat “integrări” aici aflăm ce se urmăreşte cu aceasta “integrare” :

„Integrarea socială presupune realizarea a patru dimensiuni: cea culturală (care se referă la nivelul de cunoaştere al limbii române, timpul petrecut în România, asimilarea valorilor de cultură, civilizaţie etc.), cea socială (evaluată prin existenţa prietenilor, căsătoriile mixte, atitudinea nediscriminatorie), cea economică (cuantificată prin posibilitatea de acces la piaţa muncii, locuinţe, educaţie, îngrijirea sănătăţii şi alte servicii), dar şi aceea a opiniei publice (concretizată prin opinia despre străini, reprezentări sociale, prezenţa sau absenţa unor stereotipuri şi prejudecăţi etc.).”

Broşura sorosista recomanda „pentru o mai bună integrare” chiar „reîntregirea familiei” pag 22:

„Plecând de la premisa conform căreia orice persoană care are un drept de şedere temporară în România poate aplica în viitor pentru obţinerea unui drept de şedere permanentă, reunificarea familiei reprezintă un drept fundamental de care puteţi beneficia pentru o mai bună integrare în societatea românească.”

Ce spune Constituţia ? Aici avem de a face cu un subiect “tabu” deoarece nici o publicaţie, nici un sit de ştiri, nici o televiziune nu a abordat problema din perspectiva Constituţiei.

Art.1 pc. 1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil,

Art. 3 pc. 4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

Art 11, pc 3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

Art 152, pc 1) Dispoziţiile prezentei Constituti privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicana de guvernământ, integritatea teritoriului, intependenta justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

Potrivit deciziei (UE) 2015/1523 din 14 septembrie 2015, România îi revine 4.180 de refugiaţi din Italia şi Grecia şi 80 din afara UE

Potrivit deciziei (UE) 2015/1601 din 22 septembrie 2015 120.000 de refugiaţi trebuie redistribuit în statele membre UE, României revenindu-i 1890 de persoane aflate în Grecia şi 585 din Italia.

Un număr de cca 6.500 de colonişti urmează a fi aduşi în România, autorităţile anunţând programe de cumpărări/închirieri de locuite destinate “refugiaţilor”, Ministerul Muncii, Învăţământului şi Sănătăţi au pregătit strategii proprii pentru a facilita colonizarea. Ong-urile progresiste deja nu îşi mai ascund dorinţa de a aduce între 300.000 şi 1.000.000 de viitori colonişti pentru a repopula România.

Deja una dintre organizaţiile pro-imigrationiste într-un total dispreţ faţă de articolul 1 din Constituţia României au lansat conceptul “România este Multiculturala” astfel ei ne prezintă o hartă a României Mici peste care sunt suprapuse chipurile unor femei care poartă hijab, persoane de culoare, persoane cu trăsături arabe, chiar asiatice, nici o persoană care să aibă ceva specific românesc (suman, cojoc, căciula) nu se găseşte pe hartă.

În această situaţie pe situl Ministerului de Interne a fost pusă în dezbatere, din câte se pare pentru prima oară, colonizarea României, suntem de acord ? Nu suntem ? De ce nu suntem ?

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România ” (- Publicat în data de – 27.10.2017 – 16:38 – 20 de zile de la acea data sta in dezbatere publica, date aici:

http://www.mai.gov.ro/index07.html

HG nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania

http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_relocare_refugiati_romania_1596_2008.php

Legii puse in discutie

http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Hotararea pdf

http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/85_1509111748_HG.pdf

nota de fundamentare

http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/85_1509111748_NOTA%20DE%20FUNDAMENTARE.pdf

ong-imigrationist

http://www.rador.ro/2017/10/18/job-migrant-center-este-proiectul-lansat-de-catre-organizatia-arca-forumul-roman-pentru-refugiati-si-migranti-din-bucuresti/

Legea iss/2006

https://lege5.ro/Gratuit/ha2tqmbu/legea-nr-122-2006-privind-azilul-in-romania

de Victor Dogaru

Surse: mai.gov.ro, opiniatimisoare.ro, buciumul.ro

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=kKixYUZJ8qs