Consilierii locali buzoieni convocati in SEDINTA ORDINARA, joi, 16 noiembrie. Afla aici care sunt cele 22 de proiecte aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 13/11/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 16 noiembrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr.163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Contului de executie bugetara pe trimestrul al III-lea si rectificarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2017;

2.- proiectul de hotarare privind desemnarea domnului consilier Tandarescu Stefan in calitate de membru in Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale, culte, familie si protectie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzau;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzau si pentru Directia de Asistenta Sociala a municipiului Buzau in anul 2018;

4.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind infiintarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzau", astfel cum a fost modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.268/29.09.2017 ;

5.- proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzau;

6.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joaca in municipiul Buzau;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind masuri edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in municipiul Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea renumerotarii administrative a imobilelor din Piata Daciei, municipiul Buzau;

10.- proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii pentru inchiriere a unei locuinte de serviciu, situata in Municipiul Buzau, cartier Micro 14, bloc 14A ap. 12, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

11.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numarul cadastral 67.134 situat in municipiul Buzau, tarlaua 19, lot 1;

12.- proiectul de hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru iesirea din indiviziune, cu sulta, asupra cotei de 1/4 din imobilul situat in municipiul Buzau, b.dul N. Balcescu, bl. 20A, ap.12, cota care face parte din domeniul privat al municipiului Buzau;

13.- proiectul de hotarare privind prelungirea folosintei gratuite pentru Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Buzau, a unor spatii proprietate privata a municipiului Buzau;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenului drum public, situat in intravilan, Aleea Moara cu Plopi;

15.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor platforme ecologice ingropate pentru colectarea deseurilor menajere;

16.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui spatiu situat in municipiul Buzau, b-dul Nicolae Balcescu, bloc C1, centru parter;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului, situata in municipiul Buzau, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17;

18.- proiectul de hotrarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A;

19.- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Buzau si administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 61.697 a U.A.T. Buzau;

20.- proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzau a unui spatiu situat in incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzau, b-dul maresal Al. Averescu, pentru sectia de Sah;

21.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau", municipiul Buzau, judetul Buzau;

22.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018.

23.- alte probleme ale activitatii curente.

E.S.