Esti agricultor? Trebuie sa citesti asta! Criteriile pentru subventiile APIA au fost schimbate!
Last Updated on 01/11/2017 by Iulian Gavriluta

subventii fermieriAgricultorii buzoieni care iau subventie de la APIA trebuie sa se informeze cu atentie asupra noilor modificari in domeniu ce au intrat in vigoare! Astfel, potrivit agroinfo, a aparut Ordinul nr. 341/2017 care modifica si completeaza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,

conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020. Pe scurt spus, Ordinul subventiilor este din nou modificat!

Modificarile operate de noul act normativ in Ordinul subventiilor din agricultura sunt urmatoarele:

 PLATA PE SUPRAFATA

1. La articolul 10 alineatul (5) litera o) nu sunt eligibile la plata:

„o)suprafetele cu amenajari piscicole, aşa cum acestea sunt prevazute in art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale, al ministrului dezvoltarii regionale şi administratiei publice, al ministrului finantelor publice şi al preşedintelui Institutului National

de Statistica nr. 744/480/1003/3727/2015. Fac exceptie terenurile cu amenajari piscicole redate sau introduse in circuitul agricol in conformitate cu prevederile art. 93, alin. 8), 9) si 10) din Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 SPRIJIN CUPLAT VEGETAL

 2.La articolul 41 alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(5) Verificarea utilizarii semintei certificate se face prin raportarea cantitatii de samanta utilizata inscrisa in factura de achizitie a semintei sau in bonul fiscal sau in adeverinta eliberata de fabrica de zahar cu care fermierul a incheiat contractul de producere a sfeclei de zahar sau in documentul oficial de certificare a lotului de samanta produsa de fermierul care solicita plata sau in avizul de expeditie al semintei de soia/lucerna eliberat de detinatorul soiului de soia/lucerna catre fermier, la suprafata parcelelor solicitate in cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat la cultura respectiva, rezultat care se compara cu cantitatile minime de

samanta necesare la hectar, prevazute in anexa nr. 4.”

3. La articolul 59, alineatul (3) punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(i)documentul de calitate şi conformitate al furnizorului ca producator al semintelor, sau copie de pe acest document in cazul in care furnizorul nu este si producator al semintelor.”

 PLATA PE INVERZIRE

4.La articolul 86,) alineatele (62) si (63) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(62)Pentru efectuarea platii pentru practicile agricole benefice pentru clima şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate sa modifice utilizarea parcelelor agricole in ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin

schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, fara a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal sa fie cuprins in anexa nr. 5.

(63)Fermierul are obligatia sa notifice APIA asupra modificarilor de la alin. (62) pana la data de 15 octombrie a anului de cerere.”

5.La articolul 86 dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu

urmatorul cuprins:

IMPORTANT! „(11) Pe zonele cu culturi secundare sau strat vegetal si pe zonele cu culturi fixatoare de azot se interzice utilizarea produselor de protectie a plantelor.”

PLATA PENTRU TINERI FERMIERI

6. La articolul 89 alineatul (4) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) referirea la prima depunere a unei cereri de plata in cadrul schemei de plata unica pe suprafata de la art. 22 alin. (2) din ordonanta (Ordonanta 3/2015 privind toate schemele de plata din agricultura) trebuie inteleasa ca o referire la prima depunere a unei cereri in cadrul schemei de plata unica pe suprafata de catre persoana juridica in care controlul este exercitat de un tanar fermier.”

7. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Contine CANTITATILE MINIME de samanta necesare la hectar si numarul minim de seminte/gram.

E.S.