LIVE – UPDATE- Doua centre rezidentiale din structura DGASPC Buzau isi inchid activitatea din 2018. Hotararea va fi aprobata astazi, in SEDINTA ORDINARA a Consiliului Judetean

Sedinta Consiliul JudeteanSe convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, joi, 26 OCTOMBRIE 2017, ora 9“. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu următoarea ordine de zi:

  I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secţiuni;

2. Rectificarea a VII -a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Scolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;

5. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

6. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Scolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

7. Rectificarea a 1 a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului “George Ciprian" Buzău;

9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Judeţean Buzău;

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

11. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României - 2017 şi Sărbătorilor de iarnă;

12. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

13. Revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris şi vărsat de Judeţul Buzău la Societatea „Domenii Prest Serv" SRL Buzău;

14. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Judeţului Buzău în patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău;

15. Constatarea încetării calităţii de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru Buzău";

16. Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău;

18. Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;

19. Completarea componenţei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;

20. Actualizarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău;

21. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, instituţiile de cultură de sub autoritatea sa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău pentru realizarea unui program de interes judeţean în beneficiul elevilor;

22. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Buzău şi Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului „Întâlnirile franco-române pentru turism", Buzău, 24.11.2017;

23. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico- economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Judeţ Vrancea - Bisoca - Săruleşti Vintilă Vodă, judeţul Buzău" promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

24. Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 220/28.09.2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 203L, între km 29+4OO 50+OOO Cozieni - Bozioru - Brăeşti, judeţul Buzău” promovat spre finanţare prin Programul National de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

25. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

26. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău;

27. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu" Buzău;

28. Numirea doamnei Ioniţă Maria-Mirela în funcţia publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

29. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenţei de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Plescoi-Berca- Ojasca-Buzău, operatorului de transpost rutir MILLENIUM TRANS SRL;

30. Exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat - ATRAS, de emitere a licenţelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăgheşti (comuna Topliceni), Rm. Sărat-Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat Râmnicelu - Stubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat - Coţatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat - Pleşeşti (comuna Podgoria);

31. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău" post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin.

II. NOTE, INFORMARI, INTERPELARI

1. Notă privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;

2. Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău privind înfiinţarea internatelor şcolare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive Buzău şi Liceului special pentru deficienţi de vedere Buzău pentru anul şcolar 2017-2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

E.S.

UPDATE - Pe langa titlul de Cetatean de onoare (pm) pentru eroul Sublocotenent Madalin Stoica, Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a oferit o bicicleta fiicei eroului cazut la datorie in teatrul de operatiuni din Afganistan.

Cetatean de onoare 2

 

Cetatean de onoare