Asistentele medicale din Buzau se pregatesc de examen! Citeste aici detalii complete despre ce examen vor sustine peste 50 de cadre medicale buzoiene
Last Updated on 25/10/2017 by Iulian Gavriluta

privind organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali - sesiunea 2017.

 

OAMGMAMR organizeaza, prin filiala judeteana Buzau, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,nr. 750/27.09.2016. Examenul de grad principal se organizeaza pentru: asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali (Balneofizioterapie si recuperare medicala; Farmacie; Igiena si sanatate publica; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutritie si dietetica; Radiologie si imagistica medicala), surori medicale si oficianti medicali.

Documente necesare inscrierii:

(1) La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, care va contine urmatoarele documente:

a) cererea de anscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalenta a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: liceu sanitar; scoala postliceala sanitara; colegiu medical universitar; facultate de medicina/ de asistenta medicala/ de moase; La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice “in conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;

e) in cazul candidatilor cu formare profesionala efectuata in strainatate si recunoscuta in Romania, in conditiile legii, candidatul va depune copia diplomei obtinute in strainatate insotita de traducerea legalizata in limba romana si de copia documentului de recunoastere a calificarii in Romania;

f) adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa, dupa caz:

(i) experienta profesionala cumulata de minimum 5 ani la data sustinerii examenului, dobandita in conditiile legii in specialitatea atestata de  titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

(ii) experienta profesionala dobandita in conditiile prevazute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 1044/2016 pentru asistenti medicali generalisti si pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;

h) dovada platii sumei de participare la examen.

(2) Candidatii care au desfasurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, si Certificatul de voluntariat emis de catre organizatiile gazda, incheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania; vechimea acumulata in perioada de voluntariat se calculeaza in functie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) In situatia in care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, in copie legalizata si traducere legalizata, documente emise de autoritatea competenta a statului in cauza din care sa rezulte perioadele de exercitare efectiva si legala a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de inscriere se trec: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specialitatea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

Datele de desfasurare a examenului, pe specialitati:

02.11.2017– examen – asistenti medicali generalisti, surori medicale, oficianti medicali;

03.11.2017 – examen – asistenti medicali – alte specializari, altele decat asistenti medicali generalisti;

Inscrierile la examen s-au facut in perioada 09-25.10.2017, pentru toate specialitatile, astazi fiind ultima zi, la sediul filialei judetene a OAMGMAMR. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Pana la momentul scrierii articolului peste 50 de asistente medicale din Buzau isi depusesera dosarele pentru sustinerea examenului.

A.M.