ANGAJARI la CJRAE Buzau. Ce posturi sunt disponibile? Detalii aici
Last Updated on 24/10/2017 by Iulian Gavriluta

Mediator scolarCentrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 3 posturi de mediator scolar care sa deserveasca urmatoare/e comunitati:

 

 

1. Comuna Magura

2. circumscriptia Scolii Gimnaziale “Nicu Constantinescu” Buzau

3. Circumscriptiile Scolii Gimnaziale Nr. 2 + Scolii Gimnaziale “Vasile Cristoforeanu” + Scolii Gimnaziale Nr. 6 Ramnicu Sarat

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs:

  • Absolvent de liceu, filiera vocationala - specializare mediator scolar sau absolvent al oricarui profil, urmat de un curs de formare profesionala cu specializarea mediator scolar, recunoscut de MENCS.
  • Vechime (min. 3 ani in campul muncii);
  • Recomandare din partea comunitatii de etnie rroma pe care urmeaza sa o reprezinte.
  • Sa cunoasca limba si cultura comunitatii locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere scolara.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

  • 17 noiembrie 2017, ora 14:00: data limita pentru depunerea dosarelor; i
  • 22 noiembrie 2017, ora 9:00: proba scrisa; I
  • 22 noiembrie 2017, ora 13:00: interviu.

Detalii suplimentare se pot obtine accesand site-ul ISJ Buzau: isjbz.ro

A.M.