UPDATE – PREZENTARE DETALII PROIECT – ESTE OFICIAL! Se semneaza contractul de finantare pentru lucrarile la tronsonul de drum Vadu Pasii – Robeasca – Braila

AsfaltareLuni, 23 octombrie, ora 12.00, in Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau, are loc o conferinta de presa, in cadrul careia se va semna contractul de finantare pentru proiectul

 

”Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila - Robeasca - Vadu Pasii (E85)”, promovat spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1. - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

E.S.

UPDATE - FISA DE PREZENTARE Program Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara: 6 - Imbunatatirea Infrastructurii Rutiere de Importanta Regionala Prioritate de investitii: 6.1 - Stimularea Mobilitatii Regionale prin Cinectarea Noduri/or Secundare si Teriare la Infrastructura Ten-T, inclusiv a noduri/or multimodale.

Cod SMIS 108721

Titlul cererii de finantare: „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Limita Judet Braila - Robeasca - Vadu Pasii (E85)”

Solicitant: Parteneriatul dintre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata, UAT Comuna Vadu Pasii, lider de parteneriat UAT Judeţul Buzau

Localizare proiect: Regiunea: Sud Est, Judetul Buzau, Localitatile: Comuna Vadu Pasii, Comuna Sageata si Comuna Robeasca

Durata de implementare: 62 luni

Obiectivul General al proiectului: il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor  judetene.

Obiective specifice:

Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de 36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directa la TEN-T, în zona limita judet Braila Robeasca - Vadu Pasii - E85, judebul Buzau. Realizarea unor investitii dedicate populatiei deservite de traseul de drum judetean reabilitat si modernizat

Grupul tinta:

Beneficiari directi: cei 15.593 locuitori ai celor 3 unitati administrativ-teritoriale (comunele Vadu Pasii, Sageata si Robeasca) strabatute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat, datorita economiei de timp si scaderii consumului de combustibil, imbunatatirii conditiilor de trafic si scaderii cheltuielilor de intretinere a autovehiculelor, reducerii numarului de accidente si a gradului de poluare a mediului;

agentii economici care isi desfasoara activitatea în cele 3 unitati administrativ-teritoriale (300 de

agenti economici - conform datelor prezentate în strategiile de dezvoltare ale comunelor implicate), pentru ca vor face economie de timp si combustibil, beneficiind astfel de reduceri ale cheltuielilor de transport pentru muncitori si marfuri si ale cheltuielilor de întretinere a autovehiculelor;

Judetul Buzau ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantarii nerambursabile;

Comunele Robeasca, Sageata si Vadu Pasii ca beneficiare ale unei conectari indirecte îmbunatabite a drumurilor locale aflate în proprietatea lor reteaua TEN - T, iar beneficiile economice si sociale ale implementarii proiectului induse ca urmare a cresterii accesibilitabii zonei se vor rasfrânge direct asupra acestora;

Consiliul Judetean Buzau, în calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv, autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a drumului respectiv

Beneficiari indirecti:

persoanele ce tranziteaza zona anual, apartinatori ai locuitorilor din zona, navetisti, pentru ca vor beneficia de confort si siguranba sporite în trafic, vor face economii de timp si combustibil; muncitorii sezonieri/an, a caror mobilitate în zona este imbunatatita de modernizarea si reabilitarea drumuluijudetean; întreaga populatie a judetului Buzau (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016).

Bugetul proiectului:

Valoarea totala 120 080 175,28 din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 114.908.729,92 Iei (osutapaisprezecemilioanenouasuteoptmiisisaptesutedouazecisinouadeIeisinouazecisidoidebani), 98 din valoarea totală eligibilă a proiectului - 25.938.765,22 EURO (cursul de schimb prevazut in ghidul solicitantului: 4.43).