Colegiul National „Mihai Eminescu” intra in reabilitare integrala. Aprobarea cofinantarii se va face in SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau de vineri 27 octombrie
Last Updated on 23/10/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru vineri, 27 octombrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier in Consiliul Local al Municipiului Buzau a domnului Ionita Victor - Stefan si declararea ca vacant a locului consilierului in cauza;

2.- proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al Municipiului Buzau al domnului Tandarescu Stefan;

3.- proiectul de hotarare privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE”/“EXCELENTA” unor personalitati cu merite deosebite;

4.- proiectul de hotarare privind numirea unor membri ai consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Urbis Serv" S.R.L Buzau;

5.- proiectul de hotrarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiei si aprobarii liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind detinerea, cresterea, intretinerea si circulatia cainilor, a celorlalte animale de companie si a animalelor de ferma, pe raza municipiului Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind adoptarea unei masuri exceptionale necesara a fi aplicata in cadrul executarii unor lucrari de reabilitare, modernizare sau interventie la infrastructura tehnico-edilitara si stradala ce asigura desfasurarea serviciilor publice ale municipiului Buzau cu regim de caracter permanent si functionare continua, in vederea inlaturarii consecintelor negative;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren – b-dul Unirii nr. 1 din municipiul Buzau”;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea sigurarii cofinantarii obiectivului de investitii publice „Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalatii) interior si exterior Corp3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului National Mihai Eminescu, municipiul Buzau”;

12.- proiectul de hotarare pentru modificarea articolului 1 al Hotararii nr. 286/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, privind aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului Buzau, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter;

13.- proiectul de hotarare privind transferul unor terenuri situate in intravilanul municipiului Buzau, din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare;

15.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 63.822 situat in municipiul Buzau, tarlaua 23, parcelele 141 – 142;

16.- proiectul de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti, in Comisia pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Buzau, a unor imobile restituite in baza Legii nr. 10/2001;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de exercitare a dreptului de preemptiune de catre Municipiul Buzau pentru cumpararea terenului indiviz situat in municipiul Buzau, bulevardul Nicolae Balcescu nr. 28, in incinta Scolii Gimnaziale „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”;

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetatenii Enache Luminita - Smaranda si Enache Dan - Dumitru a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent constructiilor situate in municipiul Buzau, strada Grivitei nr. 8;

19.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire statie de distributie carburanti” tarlaua 42, parcela 738, municipiul Buzau, judetul Buzau;

20.- alte probleme ale activitatii curente.

E.S.