ANUNT PUBLIC – Cum vor circula pe drumurile judetene anumite vehicule rutiere? Citeste aici proiectul administrativ pus in dezbatere de Consiliul Judetean Buzau
Last Updated on 19/10/2017 by Iulian Gavriluta

Circulatie drumuri judeteneConsiliul Judetean Buzau aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act administrativ cu caracter normativ, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata:

 

Proiect de Regulament privind circulatia pe drumurile publice judetene a vehiculelor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si exercitarea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre imputernicitii Consiliului Judetean Buzau.

Proiectul actului administrativ cu caracter normativ poate fi consultat:

– pe site-ul Consiliului Judetean Buzau: www.cjbuzau.ro;

– la sediul Consiliului Judetean Buzau, cu adresa: mun. Buzau, b-dul Nicolae Balcescu nr. 48, cod postal 120260, jud. Buzau.

Persoanele interesate pot trimite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ prin site-ul www.cjbuzau.ro, prin posta electronica pe adresele: cjbuzau@cjbuzau.ro, consjudbuzau@gmail.com, cjbuzau@yahoo.com, prin posta pe adresa sediului Consiliului Judetean Buzau, prin fax la nr. 0238.714198 sau la registratura Consiliului Judetean Buzau, în plic cu mentiunea: ,,Recomandari la proiect de act administrativ cu caracter normativ”.

Va solicitam ca propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ sa respecte prevederile de la art. 7 alin. (6) din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata. Proiectul a fost initiat de vicepresedintele CJ Buzau - Adi Petre.