Tinerii si problemele lor sunt o prioritate a Consiliului Judetean Buzau. Sprijina si tu infiintarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret!
Last Updated on 18/10/2017 by Iulian Gavriluta

CJ BuzauCONSILIUL JUDETEAN BUZAU anunta intentia de constituire a CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET, conform prevederilor Hotararii Consiliului Judetean nr.230/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) reprezinta organismul consultativ de pe langa Consiliul Judetean Buzau care functioneaza pe baza dialogului structurat in ceea ce priveste elaborarea si monitorizarea aplicarii politicilor publice in domeniul tineretului la nivel judetean.

In acest sens invitam:

a) Fundatii judetene pentru tineret si/sau organizatiile federative ale tinerilor care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau;

b) Organizatii studentesti care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau;

c) Organizatii de elevi care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau;

d) Structuri sindicale adresate tinerilor care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau;

e) Structuri patronale adresate tinerilor care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau;

f) Alte organizatii neguvernamentale (asociatii si fundatii) care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului Buzau si au ca scop si obiective dedicate tinerilor sa depuna pana la data de 27 octombrie, ora 14°°, la sediul Consiliului Judetean Buzau, b-dul Nicolae Balcescu, nr.48, camera 21 (persoana de contact: inspector de specialitate Iuga Alina), urmatoarele documente:

  • Actul Constitutiv si Statutul organizatiei;
  • scurta prezentare a portofoliului de activitati dedicate tinerilor;
  • imputernicire reprezentant cu datele de identificare.

A.M.