LIVE – SEDINTA EXTRAORDINARA – CLM BUZAU (FOTO/VIDEO)

CLM Buzau

Potrivit Dispozitiei (si “chefului”) primarului municipiului - se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru astazi,12 octombrie 2017, ora 11,00, sedinta are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantitatii de apa meteorica, preluata de reteaua de canalizare in sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenti economici, institutii publice, etc.) si eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociatiile de proprietari) din municipiul Buzau de catre Societatea Comerciala ”Compania de Apa” S.A Buzau ;

2. - proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2017;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Penes, str.Aerodromului si Intrarea Aviatiei din municipiul Buzau”;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea publica a municipiului Buzau si administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 61.697 a UAT Buzau;

5.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

P R I M A R,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

 Eduard Pistol”.

I.G.