SEDINTA EXTRAORDINARA – CLM BUZAU. Pistol si Donald Tom ne “ameninta” din nou cu ELIMINAREA costurilor la apa meteorica
Last Updated on 09/10/2017 by Iulian Gavriluta

CLM Buzau

Potrivit Dispozitiei (si “chefului”) primarului municipiului - se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru joi,12 octombrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind modificarea coeficientului de scurgere din

formula de calcul a cantitatii de apa meteorica, preluata de reteaua de canalizare

in sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenti economici,

institutii publice, etc.) si eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociatiile de

proprietari) din municipiul Buzau de catre Societatea Comerciala ”Compania de

Apa” S.A Buzau ;

2. - proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului

Buzau pe anul 2017;

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a

lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investitii publice„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Penes, str.Aerodromului

si Intrarea Aviatiei din municipiul Buzau”;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere din

domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in

proprietatea publica a municipiului Buzau si administrarea Consiliului Local al

Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 61.697 a UAT

Buzau;

5.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta

publica a prevederilor prezentei dispozitii.

P R I M A R,

Constantin Toma

 CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU

 Eduard Pistol”.

I.G.