LIVE – Consilierii judeteni convocati in SEDINTA ORDINARA. Citeste aici care sunt cele 24 de proiecte aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 28/09/2017 by Iulian Gavriluta

CJ Buzau 2Prin Dispozitia nr.658 din 21.09.2017, Consiliul Judetean Buzau este convocat in sedinta ordinara joi 28 septembrie 2017 ora 09:00.

Proiectele de hotarare ce vor fi supuse aprobarii:

 

1 . Aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016 – forma actualizata 1;

2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau pe anul 2017;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau ;

5. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017;

6. Modificarea pozitiei nr.22 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Buzau ;

7. Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Buzau ;

8. Aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico – economici si a cofinantarii obiectivului ”Refacere pod peste raul Buzau, satul Vadu Pasii, extravilan comuna Vadu Pasii, judetul Buzau” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene – forma actualizata;

9. Aprobarea documentatiei tehnico– economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici si a cofinantarii obiectivului de investitii ”Reabilitare drum judetean DJ 203L, intre km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Braesti, judetul Buzau” promovat spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene – forma actualizata;

10. Organizarea unei noi sesiuni de finantare a activitatii de performanta a structurilor sportive locale – ramura sportiva fotbal feminin;

11. Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau in anul 2018;

12. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi de executie din statul de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului Buzau ;

13. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau ;

14. Aprobarea modificarii nivelului unui post din statul de functii al Bibliotecii Judetene ” V. Voiculescu” Buzau ;

15. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau;

16. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau in anul 2018;

17. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in anul 2018;

18. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau in anul 2018;

19. Infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

20. Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanta comunitara ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu;

21. Primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care judetul Buzau este membru asociat;

22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judetului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Compania de Apa” SA Buzau pentru sedinta ordinara si respectiv extraordinara din 16.10.2017;

23. Atribuirea licentei de traseu pentru traseul judetean cod 028, Buzau Autogara Sud- Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

24. Inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zarnesti Slanic – Buzau , Aldeni – Buzau si retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL.

E.S.