ANUNȚ DE PARTICIPARE – “Program național de formare“ – DJST Buzau
Last Updated on 28/09/2017 by Iulian Gavriluta

DJST BuzauDirecția Judeţeană  pentru Sport și Tineret Buzău , organizează, în cadrul proiectului “Program național de formare“ activitatea de selecție a 25 de tineri , pentru a participa , în luna octombrie , în perioada 10.10-20.10.2017, timp de 5 zile (8 ore/zi) la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale.

                        Condiţii de participare :

-           Să fie cetăţean român cu domiciliul în România (domiciliul stabil în judeţul Buzău);

-           Să deţină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viză de flotant (viză de stabilire a reşedinţei);

-           Să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani şi să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecţie :

a)        Scrisoare de intenţie (600-1000 de cuvinte);

a.1. Reguli generale de redactare : format A4, margini de 2.5cm, font: Times New Roman; font Size : 12 puncte; Text scris la un rând; aliniere paragrafe folosind opţiunea “justify”; pagini numerotate , nume trecut pe prima pagină, în partea dreaptă, sus, semnarea şi datarea pe ultima pagină.

b) actul de identitate, în copie, conform cu originalul şi viză de flotant, după caz.

c) diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

            Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul-subiect se va trece numele şi prenumele aplicantului. Documentele se depun până pe data de 02.10.2017 la adresa de email: djst.buzau@mts.ro.

Cursul cuprinde următoarele teme: analiza pieţei , oportunităţilor, riscurilor, stabilirea scopului şi obiectivelor, fundamentul juridic pentru iniţierea unei afaceri, strategia de marketing, finanţarea unei afaceri, surse de finanţare, managementul echipei, managementul financiar, managementul riscului, managementul afacerii, politica de promovare şi vânzare a produselor/serviciilor, strategia de dezvoltare-logistica şi resursele necesare derulării unei afaceri, întocmirea planului unei afaceri.

            Pentru detalii şi informaţii suplimentare, vă rugam să ne contactaţi la nr de telefon:0238/717953.    

Director executiv,

Prof. Pororo Cosmin