SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau – 29 septembrie a.c.
Last Updated on 26/09/2017 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauConsiliul Local al Municipiului Buzau este convocat  in sedinta ordinara vineri, 29 septembrie 2017, ora 10,00, sedinta are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2017;

2.- proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile cu personalitate juridica ale invatamantului preuniversitar de stat si particular din municipiul Buzau pentru anul scolar 2017 – 2018;

3.- proiectul de hotarare pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala “Compania de Apa” S.A. Buzau, pentru sedinta ordinara si, respectiv, extraordinara din 16.10.2017 si, respectiv, 17.10.2017;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Buzau in litigiile cu personalul contractual din cadrul Politiei Locale a Municipiului Buzau precum si in alte litigii;

5.- proiectul de hotarare privind numirea in calitate de lichidator a Cabinetului Individual de Insolventa IVANESCU MARIA in vederea lichidarii Societatii Comerciale "AQUAFOR" S.A. Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind organizarea Festivalului “Toamna Buzoiana” in perioada 04 – 08 octombrie 2017;

7.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017 privind infiintarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzau", precum si a Hotararii Consiliului Local nr. 251/24.08.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 231/03.08.2017;

8.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Clubul Sportiv GTC Motorsport in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local GTC Trophy 2017, 12 – 15 octombrie 2017;

9.- proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu S. C. King Promotion S.R.L. in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local Gala de box profesionist, 30 octombrie – 03 noiembrie 2017;

10.- proiectul de hotarare privind eliberarea doamnei Alexandru Raluca Ecaterina din functia de membru al consiliului de administratie al Societatii Comerciale " Piete Targuri si Oboare " S.A. Buzau;

11. - proiectul de hotarare privind numirea provizorie a unui membru in consiliul de administratie al Societatii Comerciale " Piete Targuri si Oboare " S.A Buzau;

12.- proiectul de hotarare privind prelungirea mandatului provizoriu al unui membru al consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau;

13.- proiectul de hotarare privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local al Municipiului Buzau si Consiliul Local al Comunei Vintila - Voda, judetul Buzau in vederea cofinantarii serviciilor sociale acordate persoanelor varstnice in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Vintila Voda;

14.- proiectul de hotarare privind aderarea comunelor Vilcelele si Bozioru, judetul Buzau, prin consiliul local, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008";

15.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzau”;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Construire platforme ingropate pentru deseuri menajere in municipiul Buzau”;

17.- proiectul de hotarare privind modificarea preturilor locale de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populatie, agenti economici/institutii publice), practicate de Regia Autonoma Municipala "RAM" Buzau;

18.- proiectul de hotarare privind aprobarea unor reglementari cu privire la accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, cat si a celor trase sau impinse cu mana, in municipiul Buzau;

19.- proiectul de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport NICO DNR CORNEL S.R.L.;

20.- proiectul de hotarare pentru modificarea art. 3 din Hotararea nr. 84/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind trecerea unui mijloc fix, aflat in proprietatea privata a municipiului, in vederea scoaterii din functiune, transmiterii fara plata, valorificarii sau casarii acestuia; 

21.- proiectul de hotarare pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate in proprietatea privata a municipiului Buzau;

22.- proiectul de hotarare pentru darea unui teren in folosinta gratuita bisericii parohiale Sfantul Spiridon din municipiul Buzau, Bulevardul Nicolae Balcescu, pentru curtea bisericii si activitati de binefacere;

23.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 77/2017 privind apobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral 5113 situat in municipiul Buzau, str. Chiristigii nr. 7;

24.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 60950 situat in municipiul Buzau, tarlaua 19;

25.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului situata in municipiul Buzau, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter;

26.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat in municipiul Buzau, strada Grivitei nr. 8;

27.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Victoriei nr. 25;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire sediu firma, prestari servicii si imprejmuire”, str. Victoriei, nr. 1a, municipiul Buzau, judetul Buzau;

29.- alte probleme ale activitatii curente.

I.G.