S-a aprobat calendarul examenului de DEFINITIVAT in invatamant, sesiunea 2018. Amanunte aici!

Examen DefinitivatIn Monitorul Oficial nr. 719/05.09.2017, prin OMEN nr. 4815/31.08.2017, a fost aprobat Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2017-2018.

 

Pana in data de 01.06.2018 vor avea loc inspectiile de specialitate pentru ca apoi proba scrisa sa fie programata in data de 18 iulie 2018. Rezultatele vor fi afisate pe 24 iulie, iar contestatiile se pot face in aceeasi zi si in ziua urmatoare. Rezultatele dupacontestatii vor fi afisate pe 27 iulie. Pe 30 iulie se vor transmite la MEN tabelele cu candidatii admisi pentru validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru. Stagiul minim de practica obligatoriu pentru obtinerea definitivarii in invatamant are o durata de un an scolar sau ore de predare echivalente normei de un an, fiind un stagiu efectiv de predare la catedra in sistemul national de invatamant preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

A.D.