Esti fermier si vrei sa stii VALOAREA SUBVENTIILOR APIA? Citeste randurile urmatoare!
Last Updated on 19/09/2017 by Iulian Gavriluta

subventii pentru agriculturaMADR a publicat, pe 13 septembrie, un proiect de Hotarare privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului platii unice pe suprafata, platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, platii pentru tinerii fermieri, a plafoanelor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine, precum si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.

 

Potrvit documentului, fermierii romani vor primi pentru 2017:

a) schema de plata unica pe suprafata (SAPS) - 97,2452 euro/ha

b) plata redistributiva 5 euro/ha pentru 1-5 ha, 48,3251 euro/ha pentru 5-30 ha

c) plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, denumita plata pentru inverzire - 57,1745 euro/ha

d) plata pentru tinerii fermieri - 24,3113 euro/ha

SUBVENTII-2017_b

Pentru subventiile crescatorilor de animale, plafoanele aferente platilor pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, care se acorda pentru anul de cerere 2017 sunt:

a) 24.081,014 mii euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;

b) 101.200,897 mii euro pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;

c) 50.783,642 mii euro pentru schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.

Cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii prevazute se calculeaza astfel prin raportarea sumelor la cantitatile de lapte livrate si/sau vandute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine si femele ovine/caprine eligibile.

Pentru sprijinul cuplat pentru speciile ovine/caprine, plafonul maxim alocat este de 48.500 mii euro pentru anul 2017. Cuantumul pentru schema de sprijin cuplat se calculeaza prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Incepand cu data de 16 octombrie 2017, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura poate acorda plati in avans in cadrul schemelor de plati directe prevazute pe suprafata si pentru sectorul zootehnic, intr-un procent conform reglementarilor comunitare in vigoare la data efectuarii platilor in avans.

Incepand cu data de 1 decembrie 2017 se va acorda plata regulara.

Platile se fac in lei, pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrala Europeana anterior datei de 1 octombrie a anului pentru care se acorda ajutorul si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, din 1 octombrie 2017.

SURSA: agroinfo.ro

E.S.